Kończy się sezon urlopowy. Odwiedzane już coraz rzadziej działki i domy letniskowe stają się "łakomym kąskiem" dla złodziei. W 2008 roku policja odnotowała ponad 3,5 tysiąca takich włamań, przy czym w rzeczywistości liczba ta może być większa, gdyż prawdopodobnie wiele ze zdarzeń nie jest zgłaszanych. Z myślą o właścicielach działek rekreacyjnych i domów letniskowych, PZU wprowadza we wrześniu do sprzedaży nowe ubezpieczenie PZU DOM Letniskowy. Produkt oferuje pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej majątku.

Jak można uchronić się przed skutkami włamania, dewastacji czy uszkodzenia na skutek żywiołów posiadanego domku letniskowego?

Rozsądnym rozwiązaniem jest inwestycja w ubezpieczenie majątkowe, które uchroni przed finansowymi skutkami tych nieprzyjemnych sytuacji. Od 15 września br. na rynku dostępne jest nowe ubezpieczenie PZU DOM Letniskowy – kompleksowa usługa kierowana do właścicieli domów letniskowych i działek rekreacyjnych.

– Ubezpieczony dom letniskowy nie zawsze musi być budynkiem. Ochroną ubezpieczeniową można objąć także inne obiekty wykorzystywane do sezonowego zamieszkiwania, takie jak: altany, domy holenderskie, stacjonarne przyczepy mieszkalne. Oprócz domu letniskowego ubezpieczeniem objąć można tzw. mienie ruchome znajdujące się wewnątrz domu oraz pozostałą infrastrukturę działki – mówi Michał Witkowski, rzecznik PZU.

Nowe ubezpieczenie daje 100% ochronę przez cały rok, nawet w okresie zimowym. Dodatkowo rozszerzono w nim zakres ubezpieczenia o inne przedmioty: ogrodzenie działki, obiekty małej architektury (pergole, grille murowane, altanki, huśtawki itp.), a także zwiększono zakres ryzyk o ryzyka przepięcia, upadek drzew i masztów oraz dewastacje.

W wariancie podstawowym mienie można ubezpieczyć od takich ryzyk jak: ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, powódź, śnieg, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, upadek drzew i masztów, przepięcie oraz akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.

W odniesieniu do mienia ruchomego, nowe ubezpieczenie chroni również przed ryzykiem kradzieży z włamaniem, zarówno z domu letniskowego, jak i pomieszczeń i budynków gospodarczych, znajdujących się na terenie działki rekreacyjnej.

Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczony może zapewnić ochronę swojego mienia od ryzyka dewastacji. Właściciele działek mogą w sposób dowolny dobierać zakres i przedmioty ubezpieczenia.

Przykładowa kalkulacja:

Dla kompleksowego ubezpieczenia domu letniskowego na wartość 30 tys. zł oraz mienia ruchomego i stałych elementów (wartość 5 tys. zł) od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem składka roczna wyniesie ok. 440 zł. Jeśli ubezpieczony zdecyduje się na dokupienie ryzyka dewastacji dla całego mienia, składka roczna wyniesie ok. 500 zł.

www.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *