Coraz większą popularność zdobywają w Polsce usługi assistance. Dzięki rozwojowi technologicznemu świadczenie pomocy oferuje coraz większe możliwości, np. w USA pojawiły się pakiety usług assistance dla osób, które doświadczyły kradzieży tożsamości w Internecie.

Assistance sprzyja również prawo organizacji ponadnarodowych. W Unii Europejskiej od 2010 r. wszystkie nowe samochody sprzedawane w krajach wspólnoty będą obowiązkowo wyposażone w urządzenia automatycznie powiadamiające Centrum Alarmowe o kolizji. Nic zatem dziwnego, że do grona firm oferujących w Polsce usługi assistance postanowił dołączyć PZU.

– Rok 2009 r. będzie przełomowy dla organizacji i obsługi procesów assistance w Grupie PZU. Na polskim rynku assistance funkcjonuje kilka dużych, wyspecjalizowanych podmiotów, które świadczą usługi dla firm ubezpieczeniowych, leasingowych czy banków. Jednak do tej pory nie było podmiotu, który chciałby kompleksowo zająć się wszystkimi klientami potrzebującymi pomocy. – mówi Rafał Stankiewicz, członek zarządu PZU SA – PZU chce stać się liderem zmian na rynku assistance i promować nowe rozwiązania technologiczne, które usprawnią proces obsługi i zwiększą jego efektywność, np. automatyczną lokalizację pojazdu po kolizji, opiekę medyczną nad osobami chorymi lub niesamodzielnymi w systemie online. – zapowiada.

System obsługi assistance największego polskiego ubezpieczyciela nosi nazwę PZU Pomoc. Jest to połączenie obsługi klientów PZU oraz wsparcia assistance dla wszystkich potrzebujących, bez względu na to, czy mają polisę w PZU. – Nasi konsultanci będą gotowi zorganizować usługi assistance dla każdej osoby, która nagle znajdzie się w kłopotliwej sytuacji. – zapewnia Grzegorz Goluch, dyrektor Biura Assistance PZU. – Usługa będzie dostępna bezpłatnie dla tych, którzy wybrali odpowiednie ubezpieczenia assistance w PZU. Dla osób nieubezpieczonych w PZU świadczenia będą odpłatne. PZU Pomoc ma gwarantować najwyższą jakość świadczonych usług w połączeniu z umiarkowaną ceną. – dodaje.rnrnPZU SA już w 1992 r., wraz z Elvia assistance, rozpoczęło obsługę ubezpieczenia komunikacyjnego Moto-assistance w ruchu zagranicznym. 4 lata później we współpracy z GESA assistance, ubezpieczyciel mógł już oferować pełny pakiet assistance komunikacyjnego, a w ramach niego: transport uszkodzonego pojazdu, organizację noclegu w hotelu, bądź kontynuację transportu. Z czasem pakiety assistance zaczęły być dołączane do innych ubezpieczeń, m.in. domowych i turystycznych.

Obecnie PZU oferuje pełen wachlarz usług assistance. Jak zauważa dyrektor Biura Assistance, ponieważ w Polsce wciąż największą popularnością cieszy się assistance komunikacyjny, klient największego polskiego ubezpieczyciela otrzymuje pomoc zarówno na drogach polskich – jako PZU Auto Pomoc, jak i poza granicami kraju – jako Moto-assistance. Coraz większą popularnością cieszy się także ubezpieczenie podróżne Wojażer, gwarantujące opiekę w czasie pobytu za granicą. PZU proponuje także assistance obejmujący pomoc w domu czy usługi związane ze zdrowiem klientów, np. PZU Dom Plus, Domowa Opieka Medyczna. Z podobnych rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorstwa, np. w ramach produktu PZU Doradca.

– Wiele usług assistance dołączyliśmy do innych ubezpieczeń. Zawierając np. ubezpieczenie komunikacyjne lub domowe, klient otrzymuje bezpłatny assistance. Przykładem jest właśnie PZU Auto Pomoc, które w wariancie Komfort oferujemy razem z polisą OC lub AC. – mówi Grzegorz Goluch – Wersje specjalne, gwarantujące ponadstandardowe usługi i rozwiązania, sprzedawane są jako oddzielne produkty. Od stycznia 2009 r. każdy posiadacz ubezpieczenia PZU Auto Pomoc w wariancie Super w razie kolizji lub awarii samochodu może liczyć na kompleksową pomoc, bez względu na odległość od miejsca zamieszkania. Oferta gwarantuje zakres usług zarezerwowany do niedawna tylko dla samochodów nowych – objętych ochroną producentów samochodowych. Posiadacz samochodu osobowego i polisy OC zawartej w PZU może kupić PZU Auto Pomoc już za 74 zł. Jeszcze niższą składkę – tylko 49 zł – zapłacą osoby, które wybrały OC i AC w PZU – wylicza Goluch.rnrnUbezpieczyciel zapewnia, że PZU Pomoc przewiduje również doraźną pomoc dla każdego, w każdej sytuacji (Rafał Stankiewicz przypomina, że żaden inny ubezpieczyciel nie oferuje możliwości doraźnego skorzystania z usług assistance), a także pakiety usług, które można kupić niezależnie od ubezpieczenia. Według zapowiedzi członka zarządu PZU SA, od 2010 r. pakiety te będzie można kupić bezpośrednio w PZU, jak również w ramach karty pre-paid – na stacjach benzynowych. Karty pre-paid z ubezpieczeniem mają być częścią programu lojalnościowego uprawniającego użytkownika do korzystania z dodatkowych przywilejów np. zniżki na ubezpieczenia, benzynę itp.

Za usługi assistance będzie odpowiadać nowa spółka PZU POMOC SA, która oprócz swoich podstawowych zadań ma przynieść ubezpieczycielowi oszczędności finansowe. Dodatkowo nowa spółka będzie wspierać sprzedaż i pion likwidacji szkód. – Jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań do wdrożenia sprzedaży ubezpieczeń i usług assistance w miejscach powszechnie dostępnych oraz w wariancie z realizowaną usługą assistance – mówi Rafał Stankiewicz.rnrn3 marca br. PZU rozpocznie kampanię, której celem będzie przedstawienie PZU Pomocy – jedynego na rynku ubezpieczenia assistance dostępnego dla wszystkich. Kampania potrwa 2 miesiące i obejmować będzie TV, radio, Internet. Wsparciem kampanii będą działania ambientowe i PR-owe.

za PZU Info

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *