Obraz „Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego po 67 latach powrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU. Arcydzieło polskiego impresjonizmu zrabowane z Muzeum Narodowego prawdopodobnie po upadku Powstania Warszawskiego, zostało odnalezione w 2010 r. w Niemczech. Przed wystawieniem na publicznej ekspozycji, obraz poddany zostanie gruntownej renowacji.

– PZU od wielu lat angażuje się w działania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Cieszę się, że dzięki wsparciu PZU tak wybitne polskie dzieło, jakim jest „Pomarańczarka” trafiło do Muzeum Narodowego, czyli na należne mu miejsce.

Wierzę, że fakt pozostania tego obrazu w zbiorach publicznych przyczyni się do odbudowy i utrwalenia polskiego dziedzictwa kulturowego. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza współpraca przy odzyskiwaniu dzieła była modelowa – powiedział Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA.

To nie pierwszy obraz Aleksandra Gierymskiego, który trafił do polski dzięki wsparciu PZU. W 2004 Fundacja PZU współfinansowała zakup obrazu „Chłopiec niosący snop” dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *