Grupa PZU w I kwartale 2010 r. wypłaciła 2,5 mld zł odszkodowań i świadczeń netto. Rok wcześniej było to 1,7 mld zł. Wyższe o 45 proc. odszkodowania brutto oraz zmiany stanu rezerw wynikają m.in. z wyższych szkód spowodowanych opadami i roztopami śniegu.

Przypis w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych wyniósł 2,3 mld zł. Składka z ubezpieczeń na życie wzrosła o 4 proc. do 1,6 mld zł. Wzrosły składki z tytułu grupowych i kontynuowanych ubezpieczeń na życie.

„W wynikach widoczne są już pierwsze efekty przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych i realizacji strategii, związanej ze wzrostem efektywności i skupianiu się na rozwoju w wybranych segmentach rynku usług ubezpieczeniowych.” – mówi Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU. Skonsolidowane koszty administracyjne spadły z 443,0 mln zł do 390,3 mln zł.

źródło: PIU

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *