Biuro Badania Opinii i Rynku Estymator przeprowadziło wśród kierowców sondaż, który miał na celu ustalenie preferencji użytkowników pojazdów przy wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym zawierają oni umowy ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyniki nie były wielkim zaskoczeniem dla uważnych obserwatorów polskiego rynku ubezpieczeniowego. Liderem w segmencie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych (OC) nadal jest PZU SA. Kolejne miejsca zajmują Warta i należąca do Grupy HDI Samopomoc. Te trzy firmy opanowały łącznie ponad 70 proc. rynku.

49 proc. właścicieli samochodów zawarło ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z PZU SA. Z kolei Wartę i Samopomoc wybrało po 11 proc. posiadaczy samochodów.

Za plecami wielkiej trójki, do której należy w sumie ponad 70 proc. rynku uplasowali się następujący ubezpieczyciele: Allianz z udziałem w rynku w wysokości 5 proc., Ergo Hestia (4 proc.), Compensa (3 proc.), MTU (3 proc.) i Uniqa (3 proc,). Żadne z innych działających w Polsce towarzystw nie ma udziału w rynku powyżej 2 proc.

Według badań Estymatora z roku 1998 przed dziewięciu laty udział PZU SA w rynku ubezpieczeń OC był znacznie większy i wynosił aż 82 proc. Udział w rynku pozostałych członków prowadzącej trójki był z kolei niższy: Warta miała 6 proc., a Samopomoc 1 proc. Pozostałe towarzystwa obecne w najnowszym rankingu firmy albo nie funkcjonowały wtedy na polskim rynku, albo ich udział był mniejszy niż pół proc.

Dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne Auto Casco (AC) posiada obecnie 46 proc. kierowców. W największych miastach odsetek ten jest najwyższy – 59 proc. W średnich miastach wynosi on odpowiednio 52 proc., w małych 45 proc., a na wsi 36 proc.rnW segmencie dobrowolnego ubezpieczenia AC dominacja PZU SA jest wyraźniejsza niż dla obowiązkowego OC, gdyż udział w rynku narodowego ubezpieczyciela wynosi 58 proc. Daleko za jego plecami uplasowały się: Warta – 11 proc., Allianz i Ergo Hestia – po 6 proc. i Samopomoc – 5 proc.

Badania przeprowadzono metodą ankiety pocztowej. Sondaże zrealizowano na ogólnopolskich, całkowicie losowych próbach 3213 kierowców (lipiec – listopad 2007) i 1428 kierowców (wrzesień – grudzień 1998).

(źródło: PAP)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *