To niezwykła chwila dla naszej firmy. Zarząd ma poczucie wielkiego sukcesu. To przełomowy moment, który rozpoczyna nowy rozdział w historii spółki. – tak Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA skomentował zawarcie ugody pomiędzy MSP i Eureko.

Cieszę się, że po długoletnim konflikcie i trudnych negocjacjach akcjonariusze PZU SA osiągnęli porozumienie. Zawarcie przez strony umowy w tak kluczowej kwestii, jaką była prywatyzacja PZU, jest sukcesem polskiego rządu, który pokazał, że potrafi rozwiązywać kwestie sporne zgodnie ze światowymi standardami. Chciałbym za to wyrazić podziękowania dla akcjonariuszy, a przede wszystkim dla Ministra Skarbu Państwa, pana Aleksandra Grada oraz całego zespołu, który pracował nad zawarciem porozumienia – powiedział szef największego polskiego ubezpieczyciela.

Według wydanego przez spółkę komunikatu „Porozumienie podpisane przez akcjonariuszy otwiera drogę do dalszego rozwoju PZU. Pozwoli na szybszą i skuteczniejszą implementację Strategii Spółki na lata 2009 – 2011. Docelowo wzmocni też pozycję konkurencyjną firmy na rynku ubezpieczeniowym oraz poprawi wizerunek PZU jako silnej, stabilnej i przewidywalnej firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.”

„Jednym z efektów porozumienia będzie debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenie w spółce światowych standardów ładu korporacyjnego. Klarowna sytuacja właścicielska umożliwi zarządowi PZU pozyskiwanie kapitału z rynków finansowych.” – napisano w komunikacie.

Ubezpieczyciel zapewnia, że wypłata wysokiej dywidendy jest neutralna z punktu widzenia klientów PZU, gdyż spółka i tak zachowa wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *