Jak wyliczył „Parkiet”, po dwóch kwartałach tego roku spadła liczba czynnych polis OC w PZU SA. Według gazety podobna sytuacja miała miejsce w przypadku polis autocasco. Największy polski ubezpieczyciel majątkowy traci klientów indywidualnych. „Parkiet” twierdzi, że w pierwszym półroczu 2008 r. z kupowania polis komunikacyjnych w PZU SA zrezygnowało kilkadziesiąt tysięcy osób.

Gazeta przypomina, że lider działu II od 1 kwietnia tego roku podwyższył ceny OC dla klientów nowych i odnawiających polisę o 10 proc. Podwyżka miała zrekompensować straty wynikające z podatku Religi. Tymczasem w opinii ekspertów wzrost cen polis wpływa na wybory klientów, którzy przy bardzo silnej konkurencji rezygnują z odnowienia polisy. Według źródeł informacji „Parkietu” w PZU SA po podwyżce z miesiąca na miesiąc dynamika pozyskiwanej składki jest coraz niższa.

Gazeta zwraca uwagę, że tę tendencję jeszcze wyraźniej obrazuje wynik techniczny z polis OC. Według informacji „Parkietu”, uległ on pogorszeniu do tego stopnia, że w II kwartale PZU SA zamiast zysku odnotowało dużą stratę. Gazeta zastrzega, że wprawdzie towarzystwo nie ujawnia dokładnych danych, jednak o ile na koniec I kwartału wynik dla całego portfela wynosił 427,8 mln zł, o tyle po I półroczu 581,9 mln zł. W opinii ekspertów sama zmiana cen, jeśli jest przeprowadzona poprawnie, powinna podnosić wynik techniczny ubezpieczyciela, jednak nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na wynik. Możliwe, że doszło do korekty rezerw po 2007 r.

Samo PZU SA tłumaczy, że na ocenę wpływu podwyżki na wynik techniczny jest za wcześnie. Michał Witkowski, rzecznik prasowy Grupy PZU mówi, że pełne skutki decyzji o podniesieniu cen OC będą znane dopiero wówczas, gdy cały portfel będzie objęty nowymi cenami. Witkowski dodaje, że wyniki sprzedaży na skutek zmian cen odpowiadają założeniom spółki.

Jednak zdaniem ekspertów, jeśli ten trend się utrzyma, na koniec roku najpewniej dojdzie do największego spadku udziału w rynku PZU SA od kilku lat. Marcin Mazurek, szef firmy doradczej Intelace Research, uważa, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Jego zdaniem prawa rynku spowodują, że największy polski ubezpieczyciel majątkowy stopniowo utraci swoją – niemal monopolistyczną – pozycję.

„Parkiet” pisze, że równoległym do odchodzenia dotychczasowych klientów problemem jest zmniejszony napływ nowych. Gazeta próbuje oszacować ilość potencjalnych klientów, których w pierwszym półroczu powinien pozyskać PZU SA. Z danych zajmującego się monitoringiem rynku samochodowego Instytutu Samar wynika, że w II kwartale 2008 r. zarejestrowano 291,4 tys. pojazdów używanych, zaś nowych – około 100 tys. W konsekwencji pojawiło się niemal 392 tys. pojazdów, które muszą mieć OC. „Parkiet” dodaje, że zwykle około jednej czwartej kierowców kupuje autocasco, więc można szacować, że w II kwartale polisę tę nabyło około 90 tys. posiadaczy aut.

Gazeta przypomina, że dotychczasowy udział PZU SA w rynku AC sięgał 50 proc., a w OC – 48 proc. W takiej sytuacji gdyby lider rynku chciał utrzymywać na dotychczasowym poziomie udziały w segmencie „komunikacji”, w II kwartale powinien pozyskać około 190 tys. klientów, którzy kupiliby OC, oraz około 45 tys., którzy nabyliby także polisy AC.

„Parkiet” wylicza, że w I kwartale 2008 r. PZU SA zebrał z polis OC komunikacyjnego 758 mln zł (o 2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2007 r.), a z AC 679 mln zł (wzrost o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku). Gazeta przypomina, że takie dane zaprezentował na konferencji prasowej z udziałem prezesa Andrzeja Klesyka. „Parkiet” chciał, żeby PZU SA udostępniło te same dane za II kwartał i I półrocze 2008 r. Jednak Michał Witkowski odmówił, tłumacząc, że są to dane wrażliwe, a o ich upublicznieniu decydują władze spółki.

Po I półroczu br. firma zebrała o 159,8 mln zł więcej składek z ubezpieczeń komunikacyjnych niż w tym samym okresie 2007 r. Według informacji „Parkietu”, była to głównie zasługa ubezpieczeń AC (około 100 mln zł) i OC (około 30 mln zł) dla klienta korporacyjnego. Gazeta twierdzi, że jest to głównie efekt podwyżek, które firma wprowadziła w tym segmencie od początku roku.rnrnŁącznie przypis składki z polis z OC na koniec półrocza wzrósł o około 5 proc., w AC zaś – około 7 proc. Po I kwartale było to odpowiednio 2 i 11 proc. Według gazety wygląda na to, że PZU SA traci klientów kupujących obydwie polisy łącznie. A ci, jak zaznacza „Parkiet”, z reguły nie poprzestają na polisach komunikacyjnych.

(źródło: „Parkiet” z 13.09.08 r., autor artykułu: Piotr Rosik)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *