PZU został sponsorem programu propagowania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na morzu i technik ratowniczych – „Pod Bezpiecznymi Żaglami… Zawiszy”, organizowanego przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Projekt zostanie zainicjowany podczas rejsu żaglowca Zawisza Czarny na XXII Międzynarodowe Jamboree Skautowe – światowy zlot skautów, który odbędzie się w dniach 25 lipca – 8 sierpnia br. w szwedzkim Kristianstad.

W ramach projektu, w czasie trwania zlotu odbędą się 2 rejsy żaglowca, w których weźmie udział w sumie 56 uczniów z całej Polski, rekrutujących się z dwóch największych organizacji harcerskich – ZHP i ZHR.

W trakcie rejsu przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na morzu i technik ratowniczych, a podczas zajęć nakręcony zostanie przez uczestników film z zakresu bezpieczeństwa i technik ratowniczych na żaglowcach. Film ten zostanie wykorzystany podczas szkoleń żeglarskich realizowanych przez ZHP oraz inne instytucje i będzie ważnym elementem uzupełniającym podstawy szkolenia młodych żeglarzy.

– Tematem filmu będą takie zagadnienia, jak obsługa środków ratunkowych, metody wzywania pomocy na morzu, podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy opieka nad rozbitkami i osobami z objawami hipotermii. Kwestie związane z bezpieczeństwem są kluczowym elementem edukacji żeglarskiej i wszystkie inicjatywy wspierające te zagadnienia są z dużym zainteresowaniem przyjmowane przez środowisko żeglarskie. Cieszę się, że PZU przyczynia się do realizacji projektu, który będzie miał realne, praktyczne konsekwencje w zwiększaniu bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń wśród młodych żeglarzy – powiedział hm. Tomasz Maracewicz p.o. dyrektora Centrum Wychowania Morskiego ZHP, armatora Zawiszy Czarnego.

Rejs s/y Zawisza Czarny na Międzynarodowe Jamboree Skautowe jest elementem obchodów 50 rocznica podniesienia bandery na tym największym skautowym żaglowcem szkolnym na świecie, które miało miejsce 15 lipca 1961 r. W tym czasie przez jego pokład przewinęło się kilkanaście tysięcy młodych ludzi uczestniczących w programach wychowania morskiego. Żaglowiec w swoich rejsach opłynął m.in. kulę ziemską, dwukrotnie – przylądek Horn. Członkiem Honorowego Komitet Obchodów 50-lecia Zawiszy Czarnego jest prezes zarządu PZU SA, Andrzej Klesyk.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *