piątek, 18 maj 2007

Jak wynika z badania „Opieka Medyczna Polaków 2007”, przeprowadzonego na zlecenie PZU Życie co trzeci Polak korzystał w ciągu ostatnich 12 miesięcy z prywatnej służby zdrowia, a co czwarty chce wykupić dla siebie prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Najbardziej w prywatnej opiece medycznej cenione są: skrócony czas oczekiwania na wizytę lekarską, wysoka jakość i dostępność usług.

Polacy cenią zdrowie i chcą być dobrze leczeni. Ponad 80% badanych wskazało na „zdrowie” jako najważniejszą wartość w życiu. Poniżej znalazły się takie wartości jak rodzina (75%), miłość (46%) i pieniądze (29%). Płacenie za opiekę zdrowotną nie jest już dla Polaków niczym nadzwyczajnym. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie PZU Życie blisko jedna trzecia Polaków korzystała odpłatnie z porady lekarskiej. Średnie łączne wydatki na osobę związane z leczeniem prywatnym (także dodatkowe opłaty w ramach bezpłatnej służby zdrowia) wyniosły rocznie 298 zł (co daje kwotę około 25 zł miesięcznie). Co dziesiąty Polak wydał na leczenie 500 zł i więcej.

W ramach bezpłatnej służby zdrowia Polacy korzystają najczęściej z usług lekarza pierwszego kontaktu i lekarza specjalisty. W ramach płatnej opieki medycznej dominują wizyty u stomatologa, lekarza specjalisty i lekarza pierwszego kontaktu (chociaż należy podkreślić, że wskazania dotyczące nawet tych rodzajów usług medycznych są dwukrotnie rzadsze niż w ramach bezpłatnej służby zdrowia). – Te dane pokazują, że Polacy już teraz w dużej mierze płacą za usługi medyczne. Natomiast w prywatnej opiece medycznej doceniają zakres i jakość usług, które mogą im świadczyć placówki medyczne – mówi Stanisław Borkowski, dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych PZU Życie SA.

Prawie dwie trzecie respondentów (59%) – odnosząc się głównych zalet płatnej opieki medycznej – wskazuje skrócony czas lub brak oczekiwania na wizytę lekarską, ponad połowa respondentów (55%) podkreśla wysoką jakość świadczonych usług medycznych, a ponad 40% dostępność usług. Wśród innych powodów wyboru płatnej opieki medycznej znalazły się także – opinia znajomych lub rodziny (16%), dogodna lokalizacja (8%), niska cena (6%) i wykupienie świadczeń przez pracodawcę (3%).

Z badań wynika, że 25 proc. Polaków wyraża zainteresowanie zakupem ubezpieczenia zdrowotnego. – Taki wynik należy uznać za bardzo dobry, bo to dwukrotnie więcej niż jeszcze 2 lata temu. Chęć zakupu ubezpieczania zdrowotnego jest oczywiście zależna od zarobków i akceptowalnej ceny takiego produktu. – mówi Stanisław Borkowski. Na zainteresowanie prywatnymi usługami medycznymi i ubezpieczeniami zdrowotnymi duży wpływ ma wzrost zamożności Polaków.

– Wzrost gospodarczy, w miarę stabilna sytuacja inflacyjna, wzrastająca skłonność do konsumpcji – wynikająca z rosnącego optymizmu konsumentów – wszystko to powoduje, że należy się spodziewać powiększenia grupy osób zainteresowanych „bezpieczeństwem zdrowotnym” – mówi dr Małgorzata Bombol z Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji SGH – Dobrym sygnałem dla formowania się popytu w zakresie usług medycznych jest blisko 90% akceptacja składek do 19 zł miesięcznie, 80% akceptacja dla składek z przedziału cenowego 20-44 zł, oraz blisko 50% skłonność do płacenia składki na poziomie 45-60 złotych miesięcznie.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, że istnieją grupy klientów prywatnych świadczeń medycznych, dla których cena stanowi kluczową wartość produktu ubezpieczeniowego. Dla tej grupy PZU Życie przygotowało produkty Opieki Medycznej, pozwalające na dostosowanie ceny i zakresu usług do potrzeb i możliwości Klienta. – Opieka Medyczna to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na ubezpieczenie zdrowotne, które pozwala na dużą dostępność (liczba placówek) i szeroki zakres usług medycznych po atrakcyjnej cenie. – mówi Stanisław Borkowski.rnrnBadanie „Opieka Medyczna Polaków 2007” zostało zrealizowane w marcu 2007 na zlecenie Opieki Medycznej PZU Życie przez SMG/KRC.

ww.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *