Reprezentant ds. roszczeń jest pełnomocnikiem ubezpieczyciela odpowiedzialnego za skutki wypadku, którego powołuje każdy zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w grupie 10 (OC, z wyjątkiem OC przewoźnika).
Reprezentant ustanawiany jest w każdym kraju członkowskim Systemu Zielonej Karty i może nim być osoba fizyczna lub prawna zamieszkała lub posiadająca siedzibę w państwie członkowskim, w którym jest ustanowiona.
Reprezentant umożliwia poszkodowanemu prowadzenia postępowania likwidacyjnego w jego własnym kraju i języku, bez konieczności kierowania roszczenia bezpośrednio do zagranicznego ubezpieczyciela. W praktyce jeden reprezentant wykonuje zadania dla kilku firm ubezpieczeniowych.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *