Towarzystwa różnią się w podejściu do możliwości wypowiedzenia OC komunikacyjnego w przypadku posiadania dwóch takich polis, o które jest coraz łatwiej – zwraca uwagę „Gazeta Prawna”– forsal.pl. „GP” zaznacza, że istnieje możliwość objęcia ochroną bez konieczności uprzedniego opłacania składki, którą oferują CU Direct i Liberty Direct.

Cytowana przez gazetę Elżbieta Wójcik, wiceprezes CU TUO mówi, że w jej firmie ochrona w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki, natomiast w przypadku umowy OC ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym na polisie jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia. W przypadku Liberty Direct sytuacja jest nieco inna. U tego ubezpieczyciela tak w przypadku OC, jak i AC klient jest objęty ochroną przed opłaceniem składki. Warunkiem jest opłacenie jej w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

„GP” podkreśla wygodę, jaką klient posiada z takiego rozwiązania. W jaki sposób? Ubezpieczony ma możliwość szybkiego zawarcia umowy, działającej np. od północy danego dnia. Na razie jednak na polskim rynku obowiązuje standard działania polisy dopiero po opłaceniu składek. Gazeta wyjaśnia, że zazwyczaj w takiej sytuacji klient deklarujący zawarcie umowy przez telefon czy w internecie może rozmyślić się, dopóki nie opłaci składki. Efektem tego część klientów wpada w pułapkę podwójnego ubezpieczenia OC, jeśli w międzyczasie wykupi taką polisę w innym towarzystwie. „GP” pisze, że z wypowiedzeniem takiej umowy jest problem, jeśli ubezpieczyciel np. Liberty Direct uznaje prymat ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która przewiduje, iż umowa OC jest zawierana na 12 miesięcy i klient nie może jej wypowiedzieć przed upływem tego terminu w innych przypadkach niż m.in. sprzedaż auta.

Rafał Karski, dyrektor marketingu Liberty Direct, mówi, że w wyjątkowych okolicznościach, jeśli klient posiada dwie ważne umowy OC, jego firma dopuszcza możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Z kolei Elżbieta Wójcik deklaruje, że CU Direct uznaje, iż ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów pozwala na wypowiedzenie w terminie 30 dni również umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Gazeta przypomina, że ta ustawa przewiduje taki termin dla umów ubezpieczenia, zawartych na odległość, czyli przez telefon lub internet.

„GP” podkreśla, że w 2009 roku spór o to, która ustawa ma prymat, powinien być rozwiązany dzięki wejściu w życie nowelizacji przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych.

(źródło: „Gazeta Prawna”–forsal.pl z 30.12.08, autor artykułu: Marcin Jaworski)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *