W 2008r. do Rzecznika Ubezpieczonych trafiło ponad 7,6 tys. pisemnych skarg na działalność zakładów ubezpieczeń i towarzystw emerytalnych (o 10 proc. więcej niż w 2007r.) – dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”. Gazeta zaznacza, że szacunki nie obejmują skarg nadsyłanych za pośrednictwem poczty e-mail.

„GW” odnotowuje, że przedmiotem największej ilości skarg (4,9 tys.) są kwestie związane z polisami komunikacyjnymi OC i AC. Ubezpieczycielom w głównej mierze zarzuca się zaniżanie odszkodowań. Znacznie wzrosła też ilość skarg na podwójne OC. „Gazeta” przypomina, że rozwiązanie tego problemu obiecywało w ubiegłym roku Ministerstwo Finansów, ale stan prawny, który jest przyczyną występowania tego zjawiska, wciąż się utrzymuje. Temat podwójnego OC porusza również „Rzeczpospolita”.

„Rz” zaznacza, że zmianę przepisów postuluje również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale sytuacja pozostaje bez zmian.

„Rzeczpospolita” pisze, że zakłady ubezpieczeń mają różne podejście do podwójnego OC. Jedne towarzystwa interweniują w swoich sieciach agencyjnych, aby pośrednicy informowali nowych klientów o konieczności wypowiadania poprzednio posiadanych umów OC komunikacyjnej. Z kolei część innych twierdzi, że stara się przestrzegać niepisanej zasady o pierwszeństwie świadomie zawartej przez klienta polisy odpowiedzialności cywilnej.

„GW” zwraca również uwagę na kilkuletnią już wzrostowy trend skarg na ubezpieczenia na życie. W 2008 roku do RU trafiło niemal tysiąc takich skarg. rnrnWśród firm, których działalność najczęściej jest przedmiotem skarg prym od lat wiedzie Grupa PZU. „Gazeta Wyborcza” podkreśla jednak, że jest to naturalna konsekwencja bycia największym ubezpieczycielem w Polsce, mającym niemal połowę udziału w rynku. Gazeta zauważa, że jeśliby wziąć pod uwagę stosunek liczby skarg do udziałów ubezpieczyciela na rynku, najgorzej wypada Warta. Powodów do chwały nie mają także Benefia, Compensa, HDI Asekuracja, Link4 i MTU Moje.

Możliwości Rzecznika Ubezpieczonych, jeśli chodzi o przeciwdziałania zjawiskom będącym przedmiotem skarg są niewielkie. „GW” podaje, że RU może poprosić ubezpieczyciela o wyjaśnienia i ewentualnie o zmianę stanowiska. Jednak w 60 proc. przypadków zakłady odmawiają, w związku z czym Rzecznik może jedynie poradzić poszkodowanemu wniesienie sprawy do sądu.

(źródła: „Gazeta Wyborcza” z 16.02.09, „Przybywa skarg na ubezpieczycieli”, autor artykułu: Marcin Bojanowski, „Rzeczpospolita” z 16.02.09, „Podwójne polisy OC zmorą właścicieli samochodów”, autor artykułu: Aleksandra Biały)

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *