Rola assistance w branży ubezpieczeniowej jest coraz większa. Klienci biznesowi firm assistance coraz częściej wyróżniają swoje oferty wykorzystując potencjał usług pomocowych do utrzymania klienta, różnicowania oferty produktowej oraz poprawy wizerunku wśród prospektów.

Assistance stał się częścią składową polis motoryzacyjnych, a w ubezpieczeniach podróżnych, jest podstawowym elementem zakresu ochrony.

Rośnie jego znaczenie w innych obszarach – polis mieszkaniowych, produktów bankowych oraz w zupełnie nowych zakresach takich jak produkcja urządzeń technicznych, usługi sieciowe, serwisy internetowe, itp.

Assistance zapewniany jest przez podmioty instytucjonalne klientom indywidualnym, przez pracodawców pracownikom oraz, powoli, staje się dostępny w modelu sprzedaży B2C. 

Ubezpieczenia postrzegają assistance jako kierunek rozwoju branży, jako element mogący skutecznie różnicować klasyczną ofertę ubezpieczeniową opartą o pieniężne świadczenie odszkodowawcze – mówi Jacek Konieczny, dyrektor Departamentu Handlowego Inter Partner Assistance Polska SA, firmy wchodzącej w skład Grupy AXA Assistance.

Ta globalna tendencja, która jest już wyraźnie zauważalna także w Polsce, została potwierdzona prestiżową nagrodą we Francji – światowej kolebce assistance.

Najistotniejszy nad Sekwaną tytuł ubezpieczeniowy Argus d’Or przyznał nagrodę w kategorii „Produkty innowacyjne dla przedsiębiorstw” ubezpieczeniu „Aide aux aidants” („Pomoc dla pomagających”).

Podstawowym elementem zakresu ubezpieczenia jest program assistance zapewniany przez AXA Assistance.

Ubezpieczenie przeznaczone jest do dystrybucji tzw. grupowej do przedsiębiorstw, czyli konkretnie do pracodawców, którym zależy na zapewnieniu swoim pracownikom wsparcia nie tylko na wypadek problemu zdrowotnego samego pracownika, ale też jego bliskich.

Kluczowym elementem Ubezpieczenia jest pakiet pomocy assistance obejmujący organizację rzeczywistej pomocy dla rodziny dotkniętej trwałym problemem zdrowotnym – od audytu potrzeb, przez zaplanowanie zakresu pomocy po organizację rzeczywistej pomocy w zakresie opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, pomocy w domu, wsparcia psychologa, itp.

Kolejna nagroda, I Grand Prix Innowacji, została przyznana w ogólnoświatowym konkursie korporacyjnym francuskiemu produktowi AXA i AXA Assistance «Option Joker».

Ubezpieczenie to skierowane jest do młodych kierowców lubiących się bawić i polega m.in. na zapewnieniu taksówki w sytuacji, gdy wolą sami nie prowadzić. 

www.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *