Ponad 474 miliony złotych składki przypisanej brutto zebrały towarzystwa ubezpieczeń z Grupy Ergo Hestia w pierwszym kwartale 2007 roku. Rośnie sprzedaż ubezpieczeń oferowanych przez wszystkie trzy sopockie spółki.

PRZYPIS, DYNAMIKA I ZYSKI…

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku zebrało 370 milionów złotych składki przypisanej brutto – o przeszło 60 milionów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ergo Hestia zwiększyła tym samym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych o blisko 20 procent. Zysk finansowy spółki wzrósł do 36 milionów złotych netto.

Składka zebrana w tym samym czasie przez drugie w Grupie towarzystwo ubezpieczeń majątkowych, MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA, wyniosła 54,6 miliona złotych. Spółka ta osiągnęła najwyższą w Grupie dynamikę, wynoszącą 128 procent. Zysk finansowy MTU przekroczył 5 milionów netto.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA zebrało natomiast 50 milionów złotych składki przypisanej brutto. Zysk netto tej spółki wyniósł 2 miliony złotych. W ubezpieczeniach na życie dynamika sprzedaży Ergo Hestii wyniosła 123 procent.

ROZWÓJ SIECI I NIE TYLKO…

Od początku 2007 r. w całej Polsce przybyło kilkadziesiąt punktów w ramach wyłącznej sieci sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i na życie Ergo Hestii – nowoczesnych przedstawicielstw (m.in. w Poznaniu, Gdyni i Elblągu), oddziałów, agencji i ich filii oraz stoisk w centrach handlowych. Wszystkich jest już ponad czterysta, a do końca roku ma być ponad pół tysiąca. Dwukrotnie zwiększy się liczba punktów galeriach handlowych – obecnie jest ich pięćdziesiąt. Są czynne przez siedem dni w tygodniu, w dogodnych dla klientów godzinach. Ergo Hestia umożliwiła klientom indywidualnym i przedsiębiorcom zakup kompleksowych rozwiązań ubezpieczeniowych w galeriach handlowych jako pierwszy – i jak dotąd jedyny – ubezpieczyciel w kraju.

Pierwsze półrocze tego roku w ubezpieczeniach majątkowych Ergo Hestii przebiega pod znakiem intensywnej pracy nad modyfikacją formuły ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów indywidualnych. Polega ona na uwzględnieniu w konstrukcji ubezpieczenia możliwości maksymalnego dopasowania ochrony do potrzeb danego klienta i reprezentowanego przez niego poziomu ryzyka ubezpieczeniowego. Spółka prowadzi wspierające sprzedaż akcje promocyjne, między innymi w sieci stoisk firmowych w centrach handlowych w całym kraju.

W zakresie indywidualnych ubezpieczeń na życie Ergo Hestia rozwija sprzedaż przejrzystych ubezpieczeń ochronnych oraz ubezpieczeń rentowych z gwarantowaną kwotą świadczenia. Spółka obsługuje także dużych klientów korporacyjnych, konstruując dla nich zaawansowane programy ochrony grupowej pracowników i ich rodzin.

Równolegle następuje dalsza integracja procesu likwidacji szkód Ergo Hestii. Zgodnie z zapowiedziami z początku tego roku przygotowywana jest również nowoczesna platforma internetowej obsługi klientów i agentów ubezpieczeniowych, której integralną częścią stanie się innowacyjna matryca produktowa.

MTU kontynuuje strategię sprzedaży prostych i wystandaryzowanych ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców, opartej na alternatywnych kanałach dystrybucji. Spółka od początku, czyli już od pięciu lat, wykorzystuje rozległą sieć pośredników – pracowników Pocztowej Agencji Usług Finansowych. Prowadzi także między innymi sprzedaż polis przez internet.

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *