Współpraca obok konkurencji to jedno z najważniejszych wyzwań rynku ubezpieczeniowego – takie są wnioski z debaty „Dwie dekady polskich ubezpieczeń”, zorganizowanej 9 lipca przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia. Dyskusja towarzyszyła obchodom 20. rocznicy powstania spółki.

Prowadzonej przez publicystę Jacka Żakowskiego dyskusji przysłuchiwało się w Sopocie ponad 150 gości, reprezentantów branż finansowej i ubezpieczeniowej. W rozmowie wzięli udział: Andrzej Olechowski, ekonomista i polityk, prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog oraz prof. Dariusz Filar, ekonomista. Gospodarzem debaty był Piotr Maria Śliwicki, prezes Ergo Hestii.

– Polski rynek okazał się na tyle silny, że zachował stabilność nawet w kryzysie. Nominalna wartość PKB Polski wzrosła dziesięciokrotnie, a siła nabywcza polskich wynagrodzeń – aż szesnastokrotnie – rozpoczął Jacek Żakowski, przytaczając dane z raportu „Polska 2030 – wyzwania rozwoju”. Uczestnicy debaty podkreślali, że Polacy zdali egzamin z kapitalizmu, a także – że rynek ubezpieczeń odegrał ważną rolę podczas przemian, zmieniając się znacząco.

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, w 2008 r. polskie firmy ubezpieczeniowe zatrudniały ponad 29,5 tys. pracowników etatowych, co stanowiło 0,55 proc. wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Składka zebrana przez ubezpieczycieli w tym okresie to aż 4,7 proc. polskiego PKB. – Myślenie o życiu jako o inwestycji, a tym samym zmiana podejścia do ubezpieczeń jest bezspornie pozytywnym efektem transformacji ustrojowej – podkreślał prof. Ireneusz Krzemiński.

Polski rynek ubezpieczeń jest coraz bardziej wymagający, a konkurencja na nim będzie się znacząco zmieniać. Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy Ergo Hestia, jest zdania, że obok dobrze znanej walki o klientów, nowym zadaniem dla ubezpieczycieli jest nauczyć się współdziałania na rynku. – Przeszliśmy dwie dekady suchą stopą. Nauczyliśmy się ze sobą konkurować, ale teraz musimy odróżnić to, czym jest konkurowanie, od tego, czym jest niezbędna na tym rynku współpraca. I to jest nasze zadanie na trzecią dekadę – powiedział.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *