Ostatnie dni czerwca to jeden z najbardziej spektakularnych okresów na polskim rynku ubezpieczeń w pierwszej połowie tego roku. Stało się tak za sprawą m.in. rozstrzygnięcia przetargu na nowy system informatyczny Grupy PZU, roszad kadrowych na szczytach władz firm i instytucji branżowych, oraz różnych kwestii prawnych.

Nowy system IT lidera

Po 17 latach Grupa PZU zdecydowała się zmienić swój system informatyczny. Ubezpieczyciel liczy na to, że rozwiązanie, które wdroży amerykańska Guidewire Software Inc. (To była niespodzianka, gdyż wg spekulacji medialnych miał wygrać polski konkurent zwycięzców firmy z USA), usprawni i przyspieszy procesy firmowe – zarówno w relacjach z klientami i agentami, jak i wewnątrz grupy. Nowe przedsięwzięcie będzie kosztowne, ale w ocenie PZU oszczędności, które uda się dzięki Everestowi osiągnąć, sprawią, iż inwestycja w system szybko się zwróci.

Nowe regulacje i wyroki

Istotne znaczenie miały również ubiegłotygodniowe kwestie prawne. Dzięki podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o działalności leczniczej szpitale nie muszą już obawiać się, że zostaną wykreślone z rejestru podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Taka sankcja groziła tym placówkom, które nie wykupiły obowiązkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Zapadł też kolejny wyrok w sporze prawnym pomiędzy agentami a Link4. Tym razem PIPUiF musi przeprosić ubezpieczyciela na łamach prasy i wpłacić określoną kwotę na cel charytatywny. Trzeba jednak podkreślić, że wyrok Sądu Apelacyjnego dotyczył kwestii technicznych (jakich działań należy się wystrzegać informując o procesie), a nie dotykał meritum sporu. Oprócz tego należy jeszcze wspomnieć o finalizacji przejęcia Polisy-Życie przez Vienna Insurance Group, oraz o wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, potwierdzającego zasadność nałożenia przez prezes UOKiK prawie 4 mln zł kary na PZU Życie. Chodzi oczywiście o wielokrotnie opisywaną na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej” sprawę stosowania przez towarzystwo w umowach ubezpieczenia niewłaściwej definicji zawału serca.

Kolejne roszady kadrowe

Po raz kolejny do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia zaliczały się decyzje personalne dotyczące obsady najwyższych stanowisk w instytucjach polskiego rynku ubezpieczeń. Akcjonariusze Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wybrali następcę dotychczasowego prezesa, Zygmunta Kostkiewicza. Został nim związany wcześniej m.in. z PZU SA Dariusz Poniewierka. Z kolei szefem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego została ponownie wybrana Elżbieta Wanat-Połeć. W skład zarządu UFG weszła także (w miejsce Magdaleny Barcickiej) była wiceprezes Link4, Sława Cwalińska-Weychert.

Pełna treść artykułu zostanie opublikowana na łamach „Gazety Ubezpieczeniowej”.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *