Ubezpieczyciele wykończyli się nawzajem wojną cenową. To oznacza koniec pokrywania strat na sprzedaży OC zyskami ze sprzedaży polis AC. – tak Wojciech Rabiej z rankomat.pl komentuje opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego ubiegłoroczne wyniki rynku ubezpieczeń w sektorze polis komunikacyjnych.

Szef porównywarki ubezpieczeń zwraca uwagę, że wynik techniczny dla wszystkich zakładów raportujących do KNF po raz pierwszy od dawna jest ujemny i wynosi łącznie -86,3 miliona złotych. Jeżeli zaś chodzi o segment komunikacyjnych ubezpieczeń autocasco, to rynek zanotował ujemny wynik przy spadku przychodów o 6% (4888,49 mln zł w 2009 roku wobec 5206,86 mln zł rok wcześniej). – To, co działo się na rynku ubezpieczeniowym do tej pory, czyli ostra wojna cenowa, zapowiadało taki efekt. – twierdzi Wojciech Rabiej.

Podkreśla również, że w porównaniu do wyników za 2008 roku (+439,66 mln zł) wykazana w segmencie ubezpieczeń AC strata za rok 2009 roku w wysokości – 86,33 mln zł oznacza, że ubiegłoroczny rezultat jest o ponad pół miliarda złotych gorszy. – Dotąd, mimo że jest to wbrew przepisom prawa, powszechnie uznawano, że zły wynik w ubezpieczeniach OC towarzystwa ubezpieczeniowe kompensują sobie z segmentu ubezpieczeń Casco.- przypomina szef rankomat.pl.rnrnOC: do każdych 100 zł zebranej składki ubezpieczyciele dołożyli 14 zł

Według opublikowanych przez KNF danych, w komunikacyjnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ubiegłoroczna strata pogłębiła się o 248 milionów złotych (z – 705,9 mln zł w 2008 r. do – 954,25 mln zł rok później) i w 2009 roku znacznie zbliżyła się do miliarda złotych. – Niestety, mimo wzrostu przypisu składki o prawie 2% (7134,88 mln zł na koniec grudnia 2009 r. wobec 7009,94 mln zł rok wcześniej – przyp. AM) ujemny wynik techniczny wyniósł -954 miliony złotych. To oznacza, że do każdych 100 złotych zarobionej składki ubezpieczyciele dołożyli 14 złotych. – wskazuje Rabiej.

Na ubezpieczeniach komunikacyjnych ubezpieczyciele stracili ponad miliard złotych

Łączna strata w ubezpieczeniach OC i AC przekroczyła miliard złotych i wyniosła 1.040 milionów złotych. Szef rankomat.pl. przypomina, że w wynikach prezentowanych przez KNF nie są uwzględniane rezultaty AXA Direct i Liberty Direct, które raportują do niepolskich organów nadzoru.

Co z tego wynika?

Zdaniem Wojciecha Rabieja, techniczny wynik towarzystw na ubezpieczeniach komunikacyjnych wskazuje dość jednoznacznie kierunek zmian cen. – Ubezpieczyciele osiągnęli poziom strat, których prawdopodobnie nie będą już dłużej chcieli i mogli akceptować. – podkreśla. Z tej wypowiedzi można wnioskować, że podwyżki stawek w polisach komunikacyjnych są nieuniknione. Szef rankomat.pl zwraca uwagę, że oprócz tego wojna cenowa doprowadziła do dwóch niebezpiecznych zjawisk: obniżki cen doprowadziły do istotnych strat niektórych ubezpieczycieli, czemu według Rabieja, wnikliwie przygląda się KNF, zaś produkty, w szczególności te dobrowolne – Casco – zostały tak bardzo zróżnicowane pod względem zakresu, że bez szczegółowej i dogłębnej analizy warunków ubezpieczeń poszczególnych towarzystw jest niemożliwe rzetelne porównanie „value for money” tych produktów.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *