Sopocka Ergo Hestia opublikowała rezultaty finansowe za pierwszych sześć miesięcy 2010 roku. Podobnie jak w przypadku konkurentów, wchodzące w skład grupy towarzystwa majątkowe odczuły skutki powodzi i niskich taryf w polisach komunikacyjnych.

STU Ergo Hestia

W pierwszej połowie tego roku. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, oferujące ubezpieczenia majątkowe, wykazało stratę finansową netto w wysokości – 32,25 mln zł. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 41,57 mln zł. Przypis składki brutto towarzystwa osiągnął poziom 1160,2 mln zł i był o niemal 75 mln zł wyższy od osiągniętego rok wcześniej (1085,56 mln zł). Wynik techniczny STU Ergo Hestia był ujemny i wyniósł -89,57 mln zł wobec 7 mln zł po dwóch kwartałach 2009 r. W ciągu sześciu miesięcy 2010 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 671,35 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten uplasował się na poziomie 532,84 mln zł.

MTU

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA – drugie w Grupie towarzystwo zajmujące się ubezpieczeniami majątkowymi – zebrało 252,24 mln zł składki przypisanej brutto (207,86 mln zł na dzień 30 czerwca 2009 r.). Zysk netto MTU wyniósł 6,7 mln zł (9,19 mln zł rok wcześniej). Wynik techniczny był ujemny i osiągnął poziom – 5,35 mln zł wobec -1,77 mln zł po pierwszym półroczu 2009 r. W ciągu sześciu miesięcy 2010 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 154,81 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (110,77 mln zł po 4 kwartałach ub.r.).rnrnZapowiedź podwyżki stawekrnUbezpieczyciel tłumaczy, że na pogorszenie jego wyników w sektorze majątkowym wpływ miało kilka czynników. Najważniejszy z nich to anomalie pogodowe w I połowie 2010 roku. Zaraz po zakończeniu przedłużającej się zimy, generującej wyjątkową liczbę odszkodowań, można było obserwować największą od 1884 roku powódź. Ta katastrofa naturalna spowodowała znaczny wzrost szkód. Tylko w maju 2010 do ERGO Hestii zgłoszono ponad 9,5 tys. szkód powodziowych. (ponad 6 razy więcej niż w maju 2009 r.). Zdarzały się dni, kiedy towarzystwo rejestrowało nawet 1000 szkód – kilkanaście razy więcej niż normalnie.

Drugą przyczyną pogorszenia wyników był problem niedoszacowania cen polis komunikacyjnych. Ergo Hestia przypomina, że w krajach o porównywalnej do Polski kondycji ekonomicznej, poziom średniej składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych jest o kilkadziesiąt procent wyższy niż nad Wisłą. Zaniżone taryfy przy równocześnie zwiększającym się poziomie kosztów związanych np. zadośćuczynieniami za cierpienia dla rodzin ofiar wypadków, generują kolejny kwartał strat. Ubezpieczyciel zadeklarował, że jest zdecydowany na poprawę rentowności, nawet jeśli jego dynamika sprzedaży się zmniejszy. Można to traktować jako zapowiedź podwyżki stawek w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

STUnŻ Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w I poł 2010 r. zarobiło 15,28 mln zł – niemal trzykrotnie więcej niż rok wcześniej (5,16 mln zł). Towarzystwo zebrało także więcej składek. Jego przypis osiągnął poziom 386,26 mln zł, podczas gdy na koniec czerwca ubiegłego roku wyniósł 153,47 mln zł. Wynik techniczny STUnŻ Ergo Hestia wyniósł 19,03 mln zł wobec 4,22 mln zł po I poł. 2009 r. Ubezpieczyciel wypłacił 61,57 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – niemal tyle samo, co rok wcześniej (61,61 mln zł)

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *