Według raportu Rzecznika Ubezpieczonych za 2012 rok, sopocka Ergo Hestia ma najniższy wskaźnik skarg wśród największych polskich towarzystw ubezpieczeń.

Zestawienie RzU podsumowuje liczbę i jakość wpływających do niego skarg na ubezpieczycieli. Sopocka Ergo Hestia ma najlepsze wyniki wśród największych towarzystw, na które wpłynęło przynajmniej 100 skarg.

Współczynnik skarg, który pokazuje, jak często – w stosunku do wielkości firmy ubezpieczeniowej – skarżą się jej klienci. To stosunek udziału skarg zgłaszanych do Rzecznika Ubezpieczonych na dane towarzystwo ubezpieczeń, do udziału tego towarzystwa ubezpieczeń w rynku.

Im mniejszy udział skarg (bardziej zadowoleni klienci) i większe towarzystwo (udział w rynku), tym niższa wartość współczynnika. Dla Ergo Hestii wyniósł on w ub.r. 0,697. To najlepszy wynik wśród dziesięciu największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce.

Nowością w raporcie Rzecznika jest podsumowanie zasadności skarg zgłoszonych do ubezpieczycieli. Ten wskaźnik pozwala klientom sprawdzić, w ilu przypadkach błąd był rzeczywiście po stronie Towarzystwa. W przypadku Ergo Hestii zasadna jest co czwarta skarga. Z kolei np. w PZU wskaźnik ten wyniósł 27,3%. Są jednak również towarzystwa z wynikiem na poziomie 60%.

– Wprowadzamy zmiany zbierając sygnały niezadowolenia klientów w specjalnym systemie zarządzania skargami i odwołaniami. Zmiany wprowadzane w efekcie zgłoszeń klientów mają rzeczywisty wpływ na ich zadowolenie. Przez ostatnie pięć lat Ergo Hestia dzięki temu wdrożyła ponad 350 programów naprawczych. Cieszy nas, że w 2012 r. rynek docenił siłę skarg – Ergo Hestia zajęła 1 miejsce wg Rzecznika Ubezpieczonych wśród największych ubezpieczycieli za najmniejszy udział skarg do udziału w rynku. Wskaźnik skarg oparty na udziale w rynku to stabilny i obiektywny parametr – podsumowuje Agnieszka Zych, dyrektor Biura Zapytań i Reklamacji Ergo Hestii.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *