23 lipca Generali PPF Holding (właściciel Grupy Generali w Polsce) i Groupama podpisały umowę, w wyniku której GPH przejmie nadwiślański oddział francuskiej firmy, działający w naszym kraju pod marką Proama. Po zakończeniu transakcji Generali PPF będzie prowadzić działalność w Polsce w ramach dwóch oddzielnych podmiotów – Generali i Proama. Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne.

– Polska jest dla nas strategicznym krajem. Charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników wzrostu wśród znaczących rynków ubezpieczeniowych Europy Środkowo-Wschodniej. Nabycie Proama pomoże nam rozszerzyć naszą działalność na tym obiecującym rynku. – powiedział Ladislav Bartoníček, prezes Generali PPF Holding

Pierre Lefèvre, dyrektor generalny Działalności Międzynarodowej Groupama, wyjaśnił, że decyzja o sprzedaży polskiej działalności ubezpieczeniowej jest częścią szerszego planu zmniejszenia wydatków i kosztów inwestycji. – Niemniej jednak, grupa wierzy w model ekonomiczny Proama i chce dać jej szansę na kontynuowanie doskonałego rozwoju. Ta transakcja pozwala Proama funkcjonować w strukturze Generali PPF Holding i korzystać z jego dynamiki i profesjonalizmu. – dodał.

Proama rozpoczęła swoją działalność 29 stycznia 2012 r. od segmentu detalicznego i ubezpieczeń komunikacyjnych, dystrybuowanych za pośrednictwem trzech kanałów: telefonu, internetu i multiagencji. Do tej pory ubezpieczyciel sprzedał ponad 100 tys. polis – znacznie powyżej pierwotnego planu.

– Kupujemy spółkę o bardzo dobrej strategii, o doskonałych umiejętnościach jej wdrażania przez kadrę zarządzającą, która udowodniła swoją zdolność do reagowania na potrzeby rynku. Osiągane wyniki sprzedaży dowodzą, że strategia dystrybucji Proama to udany pomysł. Planujemy rozwijać ten model dystrybucji, aby zmaksymalizować naszą obecność na rynku. – dodał Ladislav Bartoníček.

– Z punktu widzenia spółek Grupy Generali Polska transakcja przejęcia Proamy przez struktury holdingu Generali PPF nie zmienia niczego w naszej działalności operacyjnej. Funkcjonować będziemy jako 2 oddzielne podmioty, które działają w oparciu o 2 różne modele biznesowe. Transakcja ta nie wpływa zatem na kilkunastoletnią historię działalności spółek Grupy Generali Polska i miło nam powitać nowego gracza rynkowego w strukturach wspólnej grupy kapitałowej. – powiedział w komentarzu dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Paweł Wróbel, rzecznik prasowy Generali Polska, odnosząc się do przejęcia Proama przez Generali PPF Holding.

Transakcja pomiędzy Groupama i GPH nie będzie miała wpływu na istniejące umowy ubezpieczenia i poziom usług świadczonych na rzecz klientów Proama. Zachowane zostaną również zasady współpracy z partnerami Proama, w szczególności ze współpracującymi agentami.

Zmiana właściciela Proama nie jest zaskoczeniem dla polskiego rynku ubezpieczeń. Już na początku marca „Puls Biznesu” poinformował, że konieczność pokrycia przekraczających 2 mld euro strat zmusiła Groupamę do wystawienia na sprzedaż części aktywów – w tym polskiego biznesu.

GPF Holding jest obecna na polskim rynku ubezpieczeniowym poprzez spółkę zależną Generali Polska. Przypis składki brutto Generali Polska wyniósł 1,9 mld zł w 2011 roku.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *