Niemiecki koncern Gothaer nabędzie udziały w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń, które dotychczas były w posiadaniu koncernu chemicznego CIECH i jego spółek-córek. Umowa kupna-sprzedaży została podpisana 28 lipca.

Gothaer kupi łącznie 45,42 procent udziałów w PTU, które obecnie są w posiadaniu dwóch spółek-córek należących do CIECH – Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda oraz Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy. Uzgodniona cena zakupu wynosi 136,27 mln zł (ok. 34 mln euro). Trwają również negocjacje prowadzone przez Gothaer z innymi dużymi akcjonariuszami PTU. Koncern oczekuje, iż wkrótce będzie mógł ogłosić nabycie większościowego pakietu akcji PTU.

Niemiecki ubezpieczyciel twierdzi, że do inwestycji w PTU skłonił go fakt, iż polski rynek ubezpieczeń w porównaniu z innymi rynkami ubezpieczeniowymi krajów Unii Europejskiej jest jeszcze nienasycony, dzięki czemu Gothaer miałby uzyskać możliwość partycypowania w wysokich wskaźnikach wzrostu sektora ubezpieczeń oraz gospodarki polskiej ogółem.

– Od pewnego czasu bardzo intensywnie obserwujemy rosnący region, jakim jest Europa Środkowa i Wschodnia, a zwłaszcza Polskę – powiedział prezes zarządu koncernu, dr Werner Görg. – Gospodarka polska ma ogromny potencjał wzrostu, a swoją wytrzymałość udowodniła, pokonując kryzys na rynku finansowym. Wysokie wskaźniki wzrostu nie tylko w sektorze ubezpieczeń, bezpieczny system prawny, solidna waluta i kulturowa bliskość z Niemcami, stanowią bardzo dobrą podstawę naszego zaangażowania – dodaje.

– Celem tej strategicznej inwestycji jest to, by wraz z managementem i pracownikami PTU podnieść wysokie wskaźniki wzrostu, jakie oferuje polski rynek. – podkreśla Görg.rnrnZakup uwarunkowany jest uzyskaniem zgody ze strony organów nadzorczych oraz organu antymonopolowego.

Doradcą koncernu Gothaer w procesie zakupu była firma doradcza silkroutefinancial (SRF). SRF to skupiający się na Europie Środkowej i Wschodniej bank inwestycyjny, który wyspecjalizował się w sektorze usług finansowych.

Założony w 1820 r. koncern Gothaer, który zrzesza ponad 3,5 mln członków i osiąga wpływy ze składek wynoszące ponad cztery miliardy Euro, należy do wielkich niemieckich koncernów ubezpieczeniowych i jest jednym z największych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Niemczech. Główną grupę klientów koncernu Gothaer stanowią klienci prywatni oraz średniej wielkości przedsiębiorstwa. Różnorodne koncepcje ochrony oferowane są zarówno osobom prywatnym, jak i małym i średnim przedsiębiorstwom, osobom prowadzącym własną działalność i wykonującym wolne zawody. Wpływy ze składek pochodzą w 40 procentach z segmentu ubezpieczeń majątkowych/OC/wypadkowych, w 40 procentach z dziedziny ubezpieczeń na życie i w 20 procentach z segmentu ubezpieczeń zdrowotnych. Przedsiębiorstwa z koncernu Gothaer zostały ocenione przez Standard & Poor\’s, uzyskując notę A- oraz przez Fitch Ratings uzyskując notę A.

Koncern chemiczny Ciech S.A. należy do wiodących przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Europie. Uzyskując roczne przychody ze sprzedaży rzędu ok. 3,5 mld PLN, Ciech zajmuje, w porównaniu z innymi polskimi przedsiębiorstwami chemicznymi, szczytową pozycję. Główne produkty przedsiębiorstwa to: wodorotlenek sodu i diizocyjanian toluilenu (TDI), chemiczne środki ochrony roślin i nawozy fosfatowe oraz inne chemikalia bazowe, potrzebne w przemyśle szklarskim, meblarskim i spożywczym. Od lutego 2005 r. Ciech S.A. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Największym akcjonariuszem Ciech S.A. jest polskie Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 36,7 procent udziałów.

Założone w 1990 r. Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, w skrócie PTU, należy do jednych z większych ubezpieczycieli w Polsce, mierząc na podstawie wpływów ze składek, wzrostu składek oraz zakresu palety produktów. Ubezpieczyciel w sektorze ubezpieczeń non-life wyspecjalizował się w obsłudze klientów prywatnych oraz małych i średniej wielkości firm. PTU dysponuje ogólnopolską siecią dystrybucji składającą się z 20 oddziałów, 47 filii i 12 agencji własnych i współpracuje z 5.700 agentami.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *