1 października Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń zmieniło swoją nazwę. Teraz ubezpieczyciel będzie prowadził działalność jako Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń. Wraz ze zmianą nazwy firma wprowadziła także nowe logo. Zmiana marki i znaku firmowego jest konsekwencją przejęcia towarzystwa przez niemiecką Grupę Gothaer.

– Chcemy stać się nowoczesną, konkurencyjną i przede wszystkim przyjazną dla klientów firmą ubezpieczeniową. Pierwsze ważne kroki w tym kierunku już za nami. Stare logo przestało być adekwatne do firmy, jaką się stajemy. Grafika nowego logo symbolizuje tradycję i wiarygodność naszego akcjonariusza, lecz także nowoczesność i nastawienie na skuteczne realizowanie potrzeb naszych klientów. Mam nadzieję, że nowa marka wkrótce stanie się dla naszych klientów i pośredników symbolem bezpieczeństwa, zaufania i wysokiej jakości usług, tak, aby każdy z nich mógł powiedzieć – Gothaer to „mój wybór”. – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu GTU.

Ubezpieczyciel planuje również zmiany w swojej polityce produktowej. Portfel ubezpieczeniowy ma być bardziej zróżnicowany dzięki ograniczeniu udziału polis komunikacyjnych. Większą rolę mają odgrywać umowy inne niż komunikacyjne w segmencie detalicznym i ubezpieczenia korporacyjne.

– Ubezpieczenia komunikacyjne mają około 75 proc. udział. Chcemy, by w ciągu 3-4 lat udział ten wynosił nie więcej niż 60 proc. – powiedziała prezes GTU.

Ubezpieczyciel zdecydował się także na udoskonalenie systemu obsługi klienta. Jedną z nich jest umożliwienie likwidacji szkód oraz zakupu wybranych produktów za pośrednictwem strony internetowej GTU. Wkrótce ma także zostać uruchomione profesjonalne contact center dla klientów towarzystwa.

Zmiany są konsekwencją przejęcia ówczesnego PTU przez niemieckiego ubezpieczyciela Gothaer. Firma zza Odry rozpoczęła inwestycję w polskiego ubezpieczyciela w lipcu 2010 r., kupując 45,42% kapitału zakładowego towarzystwa (15.003.180 sztuk akcji) za 131,4 mln zł od dwóch spółek zależnych koncernu chemicznego Ciech – Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda oraz Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy. W październiku 2010 r. Gothaer powiększył swój udział o 4,05% akcji posiadanych przez spółkę Swisspol Capital. W grudniu 2010 roku niemiecki koncern dokupił kolejne 25,01% akcji należących do firm Techwell oraz Investa Inwestycje. Z kolei w grudniu 2011 r. Gothaer przejął 20,58% akcji PTU należących do Polskiego Towarzystwa Reasekuracji. Obecnie firma z Kolonii dysponuje obecnie 99,86% akcji ubezpieczyciela. Chce jeszcze odkupić udziały od pozostałych drobnych akcjonariuszy, w których rękach pozostało 0,14% kapitału zakładowego towarzystwa.

Przejęcie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń było pierwszą akwizycją w trwającej od 1820 roku historii Gothaer. Jurgen Meisch, przewodniczący rady nadzorczej GTU poinformował, że strategia Gothaer zakłada dalszy rozwój na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *