Zakończył się XIV Kongres Brokerów. 850 przedstawicieli firm brokerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, przedstawicieli nauki oraz innych uczestników i obserwatorów naszego rynku spotkało się w dniach 26-28 maja w Hotelu Ossa niedaleko Rawy Mazowieckiej.

W tym roku hasło kongresu brzmiało: „Broker a ubezpieczyciel – synergia czy konflikt interesów”. Podobnie jak w ubiegłym roku wydarzenie było okazją do burzliwych dyskusji i wymiany doświadczeń. Odbyło się sześć paneli dyskusyjnych, które cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników. Widać wyraźnie, że czas w którym część integracyjna dominuje nad merytoryczną, dobiegł końca.

Tematy paneli:

1. Granice ubezpieczalności ryzyka

2. Ubezpieczenia zdrowotne – czy tu są pieniądze dla brokera

3. Parametryzacja jakości usług ubezpieczeniowych elementem usługi brokerskiej

4. Szkodowość klienta – jak się ją liczy o dlaczego tak często się zmienia

5. Fair play w relacji ubezpieczyciel-broker

6. Ryzyko klienta a segmentacja

Jednym z wniosków płynących z dyskusji jest to, że polski rynek ubezpieczeniowy dojrzał do większej standaryzacji i transparentności danych. Chodzi zarówno o dane przekazywane przez ubezpieczycieli brokerom czy instytucjom takim jak Rzecznik Ubezpieczonych, jak dane przekazywane przez brokerów i ich klientów zakładom ubezpieczeń. Warunkiem niezbędnym do wzajemnego udostępniania sobie informacji jest zaufanie, którego wciąż mamy na rynku deficyt. W dłuższym horyzoncie czasowym zaufanie zawsze jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Podczas otwarcia Kongresu tradycyjnie wręczono nagrody Fair Play dla towarzystw ubezpieczeniowych. Brokerzy w 2010 r. wyróżnili następujące firmy:

Ubezpieczenia majątkowe:

1. AXA

2. Generali

3. Allianz

4. Compensa

5. InterRisk

Ubezpieczenia na życie

1. Warta TUnŻ

2. AXA Życie

3. Generali

4. Ergo Hestia

5. Compensa

Artykuły inspirowane XIV Kongresem Brokerów będą się pojawiać w kolejnych numerach „Gazety Ubezpieczeniowej” .

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *