Grupa PZU opublikowała sprawozdanie finansowe za okres styczeń – wrzesień tego roku. Największy polski ubezpieczyciel zanotował niewielki spadek zarobków (gównie za sprawą pogorszenia się sytuacji na GPW), przy jednoczesnym wzroście przychodów.

Przez dziewięć miesięcy 2011 r. zakład zebrał w sumie 11.425,8 mld zł składek brutto (wszystkie dane finansowe według MSSF – przyp. AM). Był to rezultat o 5,78% lepszy od wykazanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (10.800,92 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy PZU za 3 kwartały 2011 roku wyniósł 1857,01 mln zł i był niższy o 0,9% od wyniku netto na koniec września 2010 r. (1874,16 mln zł).

Ubezpieczyciel tłumaczy, że wpływ na jego wynik netto miały następujące elementy

• Znaczny spadek dochodów z działalności inwestycyjnej w związku z gorszą niż w roku ubiegłym sytuacją na Giełdzie Papierów Wartościowych (indeks WIG20 spadł w III kwartale o 22% i ponad 20% od początku roku);

• Wyższa składka przypisana w wyniku wzrostu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych dla klienta masowego oraz ubezpieczeń grupowych na życie;

• Niższy poziom odszkodowań i świadczeń w bieżącym roku wynikający z braku szkód spowodowanych intensywnymi opadami śniegu oraz powodziami, które miały miejsce w 2010 roku;

• Poprawa rentowności w ubezpieczeniach komunikacyjnych oraz majątkowych w 2011 roku

• Zmniejszenie kosztów administracyjnych wskutek przeprowadzonej w latach 2010 – 2011 restrukturyzacji zatrudnienia oraz programu redukcji kosztów stałych;

• Objęcie konsolidacją Grupy Armatura – jednorazowy wpływ na wynik netto w kwocie 118,9 mln zł;

• Skuteczna realizacja strategii Grupy PZU w trakcie bieżącego roku, a w szczególnościrna. poprawa rentowności portfela w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla klientów korporacyjnych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowychrnb. prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych zmierzających do ograniczenia kosztów administracyjnych.

Wynik netto z działalności lokacyjnej Grupy PZU po 3 kwartałach 2011 r. wyniósł 1040,07 mln zł – o – 52,42% mniej, niż przed rokiem (2185,92 mln zł). Do dnia 30 września 2011 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 7624,19 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Była to kwota o – 3,54% niższa od odnotowanej rok wcześniej (7903,7 mln zł).

Na koniec III kwartału 2011 roku wskaźnik ROE wyniósł 19,6% i spadł o 1,7 p.p. w porównaniu do końca III kwartału poprzedniego roku.

Szczegółowe omówienie rezultatów finansowych Grupy PZU za 3 kwartały tego roku ukaże się już wkrótce na stronach internetowych „Gazety Ubezpieczeniowej”

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *