Zgodnie z decyzją Sądu Rejestrowego, z dniem 30 czerwca 2010 r. nastąpiło formalne połączenie HDI Asekuracja TU i HDI-Gerling Polska TU. Powstała z połączenia dwóch oddzielnych do tej pory spółek firma będzie prowadzić działalność w sektorze ubezpieczeń majątkowych i osobowych pod nazwą HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.

– Główny cel połączenia to utworzenie uniwersalnego ubezpieczyciela, posiadającego zoptymalizowaną ofertę produktów przeznaczonych dla każdej grupy klientów, korzystającego z ponad 100-letniego doświadczenia i wiedzy międzynarodowej Grupy Talanx/HDI – mówi dr Zbigniew J. Staszak, prezes zarządu HDI Asekuracja TU.

Oferta połączonego HDI Asekuracja obejmuje ubezpieczenia majątkowe i osobowe dla klientów indywidualnych oraz firm. Produkty towarzystwa umożliwiają objęcie ochroną ubezpieczeniową m.in. rodziny, samochodu, domu lub mieszkania i zgromadzonego w nim majątku, a także majątku i działalności przedsiębiorstwa.

W strukturze organizacyjnej połączonej firmy, HDI-Gerling Polska stanowi pion ubezpieczeń korporacyjnych, w ramach którego nadal jest dostępna dotychczasowa oferta produktowa tej spółki w niezmienionym zakresie. W ten sposób struktura ubezpieczanych ryzyk nowego HDI Asekuracja obejmuje już nie tylko rozwiązania przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dla klientów korporacyjnych, wymagających indywidualnych rozwiązań ubezpieczeniowych „szytych na miarę”. Dzięki połączeniu możliwa będzie wymiana wieloletnich doświadczeń pracowników obydwu towarzystw, a także ekspertów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych.

Tworząc ofertę produktów ubezpieczeniowych w Polsce, HDI Asekuracja odwołuje się do wieloletnich doświadczeń zdobytych przez HDI-Gerling w ubezpieczeniach przemysłowych oraz współpracy z korporacjami globalnymi oraz korzysta z umiejętności i narzędzi stosowanych przez towarzystwa HDI na świecie.

– Dzięki zaufaniu, jakim od dwudziestu lat darzą nas klienci, możemy stale rozwijać się i umacniać naszą pozycję rynkową, aby móc oferować najlepsze ubezpieczenia, dające bezpieczeństwo i pewność w każdych warunkach – mówi dr Zbigniew J. Staszak.

Połączona spółka posiada drugą co do wielkości sieć sprzedaży i obsługi w Polsce. Centra Regionalne, sprzedażowe Oddziały Okręgowe, Oddziały, Filie, Punkty Sprzedaży, Regionalne Centra Likwidacji Szkód oraz Punkty Obsługi Szkód są zlokalizowane w każdym regionie kraju,.

Połączenie HDI Asekuracja TU i HDI-Gerling Polska TU zbiegło się w czasie ze zmianami w zarządzie HDI-Gerling Życie TU. Dzięki częściowej unii personalnej w zarządach towarzystw: majątkowego oraz życiowego, działania wszystkich spółek Grupy HDI w Polsce będą prowadzone jednokierunkowo, a oferowany wachlarz produktów i usług będzie kompleksowo zaspokajał potrzeby klientów. Produkty ubezpieczeniowe HDI-Gerling Życie stanowią uzupełnienie oferty HDI Asekuracja o indywidualne oraz grupowe ubezpieczenia na życie, i analogicznie – produkty ubezpieczeniowe HDI Asekuracja są uzupełnieniem oferty ubezpieczeń życiowych HDI-Gerling Życie.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *