W ostatnich kilku latach rola przedstawicielek płci pięknej w polskiej branży asekuracyjnej nieco wzrosła. Choć na najwyższym szczeblu zarządczym firm i instytucji z tego sektora nadal przewagę mają panowie, to jest coraz mniej obszarów, gdzie nigdy nie rządziły kobiety.

Obecnie najbardziej eksponowane stanowiska w polskiej branży ubezpieczeniowej zajmują Aleksandra Wiktorow (Rzecznik Ubezpieczonych) i Elżbieta Wanat – Połeć (prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Na uwagę zasługuje również fakt, iż ich poprzedniczkami były również panie: Halina Olendzka (RU) oraz Elżbieta Turkowska-Tyrluk (UFG).

Z kolei najbardziej sfeminizowanym zarządem zakładu ubezpieczeń są władze Pramerica Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji. Na 5 osób zasiadających w organie zarządczym spółki, trzy to kobiety: Beata Andruszkiewicz (prezes), Helena Gosk (członek zarządu, dyrektor Ubezpieczeń Grupowych) i Beata Mróz (członek zarządu, dyrektor operacyjny).

Niektórzy z analityków rynku ubezpieczeń zwracają uwagę na niewielką reprezentację kobiet we władzach potentatów sektora asekuracyjnego. Rzeczywiście, w top managemencie największych towarzystw w obu działach ze świecą szukać przedstawicielek płci pięknej. W zasadzie poza Małgorzatą Makulską wiceprezes zarządu Grupy Ergo Hestia, odpowiedzialną za strategię, rozwój i działanie sieci sprzedaży grupy oraz aktywności marketingowe firmy, ze świecą szukać kobiet. A przecież nie zawsze tak bywało. W latach 2006-2007 kobiety odgrywały istotną rolę w we władzach największego polskiego ubezpieczyciela – w Grupie PZU. Przez kilka miesięcy na czele PZU SA stała Agata Rowicka (prezes zarządu), a analogiczną funkcję w zarządzie PZU Życie pełniła Henryka Rupik. Co więcej, w przypadku spółki majątkowej ubezpieczyciela dominująca rola kobiet była szczególnie widoczna, gdyż przez pewien czas w organie zarządczym PZU SA obok A. Rowickiej zasiadała jedynie Beata Kozłowska-Chyła. W gronie pań obecnie rządzących towarzystwami ubezpieczeń najbardziej charakterystyczne nazwiska to: Marta Kaleńska-Jaśkiewicz (prezes Inter Partner Assistance) i Xenia Kruszewska (Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne).

Na koniec warto również dodać, iż przedstawicielki płci pięknej mają również swoją reprezentantkę na czele jednej z organizacji środowiska pośredników. Przypomnijmy, iż funkcję prezesa Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych piastuje Małgorzata Kaniewska.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *