Dziś odbędzie się organizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń konferencja zatytułowana „Zadośćuczynienie po nowelizacji Kodeksu Cywilnego na tle doświadczeń europejskich”. Podczas konferencji omówiona zostanie problematyka zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej po roku obowiązywania art. 446 § 4 k.c. w praktyce ubezpieczycieli.

Zaprezentowane zostaną modele regulacji zadośćuczynień w wybranych krajach Unii Europejskiej, w szczególności we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Problematyka ta zostanie także omówiona na tle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W konferencji wezmą udział zarówno autorytety międzynarodowe, m.in. prof. Giulio Ponzanelli z Instytutu Prawa Prywatnego Katolickiego Uniwersytetu w Mediolanie, jak i eksperci krajowi, w szczególności Sędzia Sądu Najwyższego Zbigniew Strus, a także prof. Ewa Bagińska, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Gdańskim, prof. Andrzej Koch, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Monika Wałachowska, z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Partnerem merytorycznym konferencji jest kancelaria prawnicza WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości RP. Konferencja odbędzie się 3 listopada br. w Warszawie w hotelu Victoria Sofitel przy ul Królewskiej 11 w Sali Balowej. Początek o godz. 11.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *