Ze statystyk Proama wynika, że wśród nabywców AC oferowanego przez ubezpieczyciela jest prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn. Większość z nich ma maksymalną , 70% zniżkę bonus-malus.

AC w Proama o 40% częściej niż inni kupuje kadra zarządzająca. Ubezpieczenie to jest popularne również wśród pracowników działów finansowych, produktowych i IT. O prawie 10% częściej niż pozostali klienci autocasco wybierają osoby w wieku 30-45 lat. Zainteresowanie tym produktem nie jest zależne od płci – tyle samo kobiet, co mężczyzn decyduje się go nabyć.

Wśród wszystkich osób, które kupiły dotychczas AC w Proama, 91% ma zniżkę bonus-malus w wysokości 70%, co oznacza, że produkt ten wybierają bezpieczni i bezszkodowi kierowcy. Zniżkę na AC w wysokości 70% w Proama może otrzymać każdy kierowca, który dzięki swojej historii ubezpieczeniowej nabył prawa do przynajmniej 55% zniżki oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miał żadnej szkody. Proama przenosi na AC również zniżki nabyte przez kierowców w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Autocasco w Proama można nabyć tylko w pakiecie z OC.

– AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, stąd jego warunki różnią się znacznie w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych – mówi Krzysztof Wanatowicz, dyrektor Produktów Ubezpieczeniowych w Proama. – W Proama jest ono przygotowane w modelu all-risk, co oznacza, że ochroną objęte są szkody, będące następstwem wszelkich zdarzeń losowych nawet tych, których nie udało się wcześniej zdefiniować. Dzięki temu klient otrzymuje szeroki zakres ubezpieczenia, nawet w przypadku wystąpienia sytuacji, które trudno przewidzieć. Wyjątkiem są zdarzenia opisane w katalogu wyłączeń. – dodaje.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *