Kupujący lub sprzedający samochód niejednokrotnie zapominają o kwestiach związanych z ubezpieczeniem auta. Niefrasobliwość ta może narazić na koszty, których można uniknąć. – ostrzegają eksperci serwisu rankomat.pl.

– Wiemy, że problemy z ubezpieczeniem są jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów między stronami transakcji – mówi Marcin Świć, manager serwisu otoMoto.pl, największego serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce. Rozmowa między kupującym, a sprzedającym nie tylko o cenie i stanie technicznym samochodu, ale także na rozwiązaniu kwestii jego ubezpieczenia jest optymalnym sposobem na uniknięcie komplikacji i problemów przez obie strony.

Zakup auta a OC

Osoby kupujące samochód muszą wiedzieć, że jeśli w ciągu 30 dni od daty kupna auta nie zerwą umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem OC, polisa przechodzi automatycznie na nas. Na ogół umowę wypowiedzieć należy na piśmie – osobiście lub wysyłając je pocztą, choć nieliczne towarzystwa akceptują też formę e-maila. Sposób dostarczenia wypowiedzenia umowy należy sprawdzić na stronie ubezpieczyciela lub w umowie. Trzeba pamiętać, że niektóre towarzystwa za datę wypowiedzenia przyjmują termin otrzymania, a nie wysłania dokumentu. Zawsze jednak żądają pokazania nowej umowy podpisanej u konkurenta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli nie nabywca auta zerwie umowy w ciągu miesiąca od zakupu pojazdu, a wykupi ubezpieczenie w innej firmie, poniesie koszty składki dwóch polis. Nie oznacza to jednak, że w razie wypadku ubezpieczony otrzyma podwójne odszkodowanie.

O fakcie rozwiązania umowy ubezpieczenia może poinformować ubezpieczyciela również osoba, od której auto zostaje kupione. – Wtedy jednak zostaniemy o tym po prostu poinformowani po jakimś czasie, co może sprawić nam niemały problem… Nie mając nawet świadomości tego faktu, możemy bowiem zostać pozbawieni polisy, która w gruncie rzeczy nam odpowiada lub którą dla wygody chcemy kontynuować – wyjaśnia Wojtek Rabiej z internetowej porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Eksperci serwisu podkreślają, że najlepiej zatem jest wówczas, gdy nabywca samodzielnie rozwiąże wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniem pojazdu. Jeżeli tego nie zrobi i samochód straci ważność polisy OC, zostanie na niego nałożona karta, nawet w kwocie 2050 zł. Wysokość tej kary jednak często się zmienia, a z aktualnym jej stanem można zapoznać się na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Sprzedaż auta a OC

Osoby sprzedające auto i chcące odzyskać cenę ubezpieczenia OC za okres, w którym to kupujący będzie użytkował samochód, muszą ustalić to z nabywcą pojazdu jeszcze przed podpisaniem umowy. Istnieją wówczas dwie możliwości: doliczenie kupującemu odpowiedniej części ceny ubezpieczenia do ceny auta (jeśli ten wyraźnie oświadcza, że chce przejąć dotychczasową polisę) albo pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (jeśli nabywca nie chce korzystać z dotychczasowej polisy). W tym drugim przypadku sprzedający musi dostarczyć odpowiednie pismo do ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży. Jeśli tak się nie stanie, polisa zostanie przedłużona automatycznie kupującemu, a my stracimy możliwość odebrania pieniędzy.

Sprzedający samochód w ciągu 30 dni od sprzedaży jest zobowiązany do poinformowania zakładu ubezpieczeń o tym fakcie. W większości firm można to zrobić listownie lub faksem. Jeżeli dotychczasowy właściciel auta nie dopełni tego obowiązku, a nowy posiadacz samochodu w tym czasie zdąży spowodować wypadek, to koszty obciążą tego pierwszego. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie poniesienia odpowiedzialności za nie swoją szkodę jest udowodnienie ubezpieczycielowi, że w momencie wypadku ubezpieczony nie był właścicielem auta. Również do chwili powiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o zbyciu samochodu sprzedający solidarnie z kupującym ponosi odpowiedzialność za płacenie składki (gdy jedna strona zapłaci należność, drugą zwalnia to z konieczności zapłaty, ale odpowiedzialność w razie postępowania sądowego ponoszą już wspólnie). Eksperci rankomat.pl zwracają uwagę, że jeżeli sprzedający rozłożył składkę OC na raty, to z chwilą sprzedaży kończy się jego obowiązek ich płacenia, przechodzi na nowego właściciela.rnAC i inne ubezpieczenia

W momencie, gdy posiadacz ubezpieczenia AC sprzedaje samochód jego polisa wygasa. Dotychczasowy właściciel jednocześnie nabywa prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za czas, w którym nie będziemy już posiadaczem auta. Aby go uzyskać należy osobiście udać się do towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z wnioskiem o zwrot składki. Takie same zasady dotyczą np. ubezpieczenia NNW oraz pakietów.

– Warto wiedzieć, że wszystkie zasady dotyczące przejęcia ubezpieczenia przy transakcji kupna-sprzedaży zapisane są w umowie ubezpieczeniowej – przypomina Wojtek Rabiej.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *