Krajowa Izba Doradców Podatkowych wynegocjowała z HDI Gerling Polska TU nowe, korzystniejsze warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) na 2009 rok – pisze „Gazeta Prawna”.

Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wyjaśnia, że podjęcie negocjacji było możliwe dzięki temu, że doradcy wyrządzają mało szkód.

„GP” informuje, że dzięki podpisaniu nowego aneksu do Umowy Generalnej doradcy będą płacić mniej za większą ochronę ubezpieczeniową. Składka ubezpieczenia podstawowego uległa zmniejszeniu z 600 zł do 520 zł przy jednoczesnym wzroście sumy gwarancyjnej z 50 do 60 tys. zł za jedno zdarzenie, mimo że suma wyrażona w euro pozostała na niezmienionym poziomie.

Także oferta ubezpieczeniowa uległa rozszerzeniu. Dzięki temu doradcy mogą ubezpieczyć się na dużo wyższe sumy niż dotychczas. Maksymalna suma gwarancyjna za jedno zdarzenie może wynieść 760 tys. zł za składkę w wysokości 6,1 tys. zł.

Doradcy uzyskali również obniżenie sankcji za wyrządzenie szkody. Doradca, który w okresie trzech lat poprzedzających zawarcie polisy wyrządził jedną szkodę, straci zniżkę za bezszkodowość, w przypadku dwóch szkód dodatkowo składka wzrośnie o 30 proc., a w przypadku trzech szkód doradca będzie musiał zapłacić składkę o połowę wyższą.

(źródło: „Gazeta Prawna” z 14.11.08, autor artykułu: Łukasz Zalewski)

www.gu.com.pl

 

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *