W ciągu trzech kwartałów 2009 roku dziesięć największych towarzystw majątkowych w Polsce (pod względem przypisu składki) zebrało o 1,56 procent więcej składek, niż w analogicznym okresie 2008 roku. Skład pierwszej dziesiątki, poza jednym wyjątkiem, okazał się identyczny, jak przed rokiem.

Tegoroczny dziewięciomiesięczny przypis składki brutto 10 potentatów rynku majątkowego wyniósł 13.595,2 mln zł. Był to wynik o 1,56% lepszy od uzyskanego po 3 kwartałach ubiegłego roku (13.385,6 mln zł). Liderem działu II pozostał PZU SA, ale jego tegoroczny wynik w wysokości 6.175,5 mln złotych był o 3,5% niższy od ubiegłorocznego (6396,4 mln zł na dzień 30 września 2008 r.).

Słabszy wynik największego towarzystwa majątkowego spowodował zmniejszenie się jego przewagi nad wiceliderem działu II, choć i tak przypis składki brutto PZU SA jest czterokrotnie większy od przypisu ubezpieczyciela zajmującego drugie miejsce. Po 3 kwartałach 2009 roku zajmuje je STU Ergo Hestia. Przypis składki brutto w wysokości 1589,02 mln zł (1355,54 mln zł rok wcześniej, wzrost o 17,2%) pozwolił sopockiej spółce na awans o jedno miejsce w porównaniu z 3 kwartałami 2008 roku (3 lokata) i zepchnięcie TUiR Warta z zajmowanej od wielu lat pozycji wicelidera rynku majątkowego. Spadek Warty o jeden szczebelek był efektem niższego o 5,7% przypisu składki, który wyniósł 1424,2 mln zł (1509,7 mln zł rok wcześniej).

Czwarte miejsce utrzymało TU Allianz, które podobnie, jak rok wcześniej, zebrało 1210 mln zł składek. Piąta lokata znów przypadła w udziel HDI Asekuracja, mimo że towarzystwo zmniejszyło swój przypis składki brutto (632,63 mln zł wobec 658,3 mln zł po III kwartale 2008 r., spadek o -3,9%).

Na szóste (z siódmego w 2008 r.) miejsce awansowało UNIQA TU, dzięki zwiększeniu przypisu składki z 558,4 mln zł na dzień 30 września 2008 r., do 574,6 mln zł rok później (+2,9%). Dzięki zebraniu 565,4 mln zł (448,7 mln zł w ciągu dziewięciu miesięcy 2008 r., wzrost o 26%) awans stał się również udziałem Generali TU (z 8 na 7 lokatę).

O dwa miejsca, w porównaniu z ubiegłym rokiem spadło 6 po 3 kwartałach ubiegłego roku InterRisk. Towarzystwo na koniec września tego roku zebrało 558,5 mln zł, podczas gdy przed rokiem jego przypis osiągnął poziom 557,8 mln zł (wzrost o 0,1%).

Na dziewiątym miejscu (tak jak rok wcześniej) znalazło się inne towarzystwo z grupy VIG, Compensa TU, dzięki przypisowi w wysokości 529,5 mln zł (433,4 mln zł po III kw. 2008 r., wzrost o 22,2%).

Pierwszą „10” zamyka 11 na dzień 30 września ubiegłego roku MTU. Awans o jedną pozycję i zastąpienie dziesiątego po 3 kwartałach 2008 r. PTU zapewnił towarzystwu wzrost przypisu składki z 257,4 mln zł w 2008 r. do 335,9 mln zł po dziewięciu miesiącach tego roku.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *