Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA akcjonariusze spółki podjęli decyzje o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 11,99 mld zł na poczet przewidywanej dywidendy. NWZ przyznało również absolutoria członkom władz spółki za rok 2006.

Zgromadzenie rozpoczęło się po godz. 12.00, jednak kilkakrotnie ogłaszano przerwy techniczne, tak że udziałowcy głosowali nad poszczególnymi punktami porządku obrad przed godz. 17.00. Wówczas to NWZ głosami Skarbu Państwa i Eureko przyjęło uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego. Kwotę 11,99 mld zł zaproponował SP.

Obaj najwięksi akcjonariusze spółki zagłosowali również za udzieleniem skwitowania absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki za 2006 r.

Prezes PZU SA Andrzej Klesyk złożył wniosek o nierozpatrywanie na czwartkowym walnym uchwały w sprawie zmian statutu spółki. Wyjaśnił, że w przyszłości mają być wprowadzone dodatkowe zmiany w statucie i chciałby uniknąć podwójnego rejestrowania ich w sądzie. Wniosek prezesa został przyjęty przez akcjonariuszy.

Podczas przerwy w obradach rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór powiedział PAP, że w czwartek nie należy się spodziewać rozstrzygnięcia sporu między Eureko a resortem skarbu w sprawie PZU. – W tej chwili trwa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU. Zbliża nas ono do porozumienia, ale prace nad rozwiązaniem sporu będą pewnie trwały do późnych godzin nocnych – mówił. Dodał, że dalsze informacje resort skarbu będzie mógł przekazać w piątek rano.

Jak podała „Rzeczpospolita”, nastąpiły również zmiany w składzie rady nadzorczej największego ubezpieczyciela. Miejsce Michała Nastuli (prezesa Eureko Polska), Ernsta Jansena i Macieja Bednarkiewicza zajmą Marco Vet i Richard Ippel.rnPo godz. 17.30 obrady zostały zakończone.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *