Coraz bliżej do zakończenia procesu połączenia InterRisk i PZM Towarzystwa Ubezpieczeń. 6 marca Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła zastrzeżeń wobec planowanej fuzji towarzystw należących do Vienna Insurance Group Polska.

Vienna Insurance Group poinformowała o zamiarze konsolidacji swojej działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych poprzez połączenie InterRisk i PZM pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Powstałe w wyniku fuzji obu spółek towarzystwo będzie prowadziło dystrybucję produktów ochronnych w całym kraju pod wspólną marką InterRisk. Grupa oczekuje, że fuzja powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2012 r., jeżeli do tego czasu uzyskane zostaną wszelkie niezbędne pozwolenia.

Powstały z połączenia obu spółek podmiot będzie jednym z silniejszych towarzystw w sektorze ubezpieczeń majątkowych. Według danych VIG Polska za ubiegły rok, łączny przypis obu zakładów wyniósł 1243,1 mln zł (1050 mln zł InterRisk, 193,1 mln zł – PZM). Osiągnięcie to stanowiło równowartość około 25% wyniku sprzedażowego całej grupy w 2011 r., wynoszącego niemal 4 mld zł.

Wraz z zakończeniem fuzji obu towarzystw ma dojść do zmiany warty na najwyższym szczeblu zarządzania InterRisk. Przed miesiącem „Puls Biznesu” poinformował, że według jego ustaleń, po zamknięciu połączenia Jan Bogutyn, prezes ubezpieczyciela, opuści swoje stanowisko i odejdzie na emeryturę. Jego następcą ma zostać szef PZM TU (a jednocześnie członek rady nadzorczej InterRisk), Klaus Eberhart.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *