Przedłużone weekendy w najbliższych dwóch tygodniach (efekt Dnia Wszystkich Świętych i Święta Niepodległości) spowodują zapewne zwiększenie natężenia ruchu drogowego. Jednym z jego efektów będzie wzrost ryzyka wystąpienia szkód komunikacyjnych. W przypadku ich zaistnienia bardzo pomocne może się okazać ubezpieczenie ochrony prawnej.

Bilansu ubiegłorocznej policyjnej „Akcji Znicz” to 407 wypadków, w których zginęło 39 osób, a 532 zostały ranne, natomiast nietrzeźwych kierujących policjanci zatrzymali aż 1880. W tych statystykach brakuje jeszcze szkód parkingowych, których w pobliżu cmentarzy jest bardzo dużo, a ich sprawcy często pozostają nieznani. O ile takim szkodom, kolizjom i stłuczkom nie można zapobiec, o tyle na pewno można zminimalizować potencjalne problemy prawne i finansowe z tym związane, dzięki ubezpieczeniom ochrony prawnej.

– Ubezpieczenie ochrony prawnej to gwarancja pomocy profesjonalnego prawnika – mówi Mariusz Olszewski, prezes D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. – To polisa, która zapewnia zwrot kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez ubezpieczonego w trakcie całego postępowania oraz procesu sądowego. Dotyczy zarówno sytuacji, gdy osoba ubezpieczona występuje jako strona pokrzywdzona, jak i oskarżona w procesie karnym. – podkreśla.

Prawnik od samego początku

Z punktu widzenia procesu likwidacji szkody powstałej na drodze czy na parkingu albo w razie sprawy karnej lub wykroczenia ważne jest, aby po poradę prawną zgłaszać się na jak najwcześniejszym etapie sprawy, najlepiej jeszcze z miejsca zdarzenia, które może być początkiem problemu prawnego. Polskie prawo jest zawiłe i warto zapewnić sobie pomoc prawną od początku.rnrn- Prawnik zazwyczaj pojawia się w sprawie ubezpieczeniowej na etapie sądowym a powinien dużo wcześniej, tak aby jak najlepiej przygotować zgłoszenie szkody komunikacyjnej – tłumaczy dr Piotr Skorupa z D.A.S..rnrnJest bowiem cały ogromny obszar postępowań pojednawczych, przedsądowych, arbitrażowych, gdzie samodzielność klienta przy negocjowaniu warunków wypłaty odszkodowania, pozbawiona profesjonalnej pomocy, bywa mało skuteczna. Tak czy inaczej, kiedy sprawa trafia do prawnika najczęściej jest już dość zagmatwana a większości komplikacji można by uniknąć, gdyby odpowiednio wcześnie zwróciło się po radę do profesjonalistów.rnrn- Trzeba położyć nacisk na umożliwienie korzystania z porad prawnych zapewnianych przez profesjonalnych prawników (wyłącznie kancelarie radców prawnych lub adwokatów) na najwcześniejszym etapie, czyli wówczas kiedy powstaje spór prawny. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że im dalszy etap likwidacji szkody jest wspierany przez profesjonalnego prawnika, tym koszty dochodzenia praw będą wyższe – dodaje dr Piotr Skorupa.

Podstawowe zalety ubezpieczeń ochrony prawnej w zdarzeniach komunikacyjnych

Polisa ubezpieczenia ochrony prawnej zapewnia zarówno ubezpieczeniowe świadczenia pieniężne i jest to odszkodowanie w formie pokrycia kosztów obsługi prawnej oraz kosztów sądowych, jak i świadczenia zbliżone do usług assistance gwarantujące nielimitowane porady prawne w sprawach objętych ubezpieczeniem.

– Porady prawne, finansowane przez nas dla osób ubezpieczonych, zapewniane w ramach ochrony ubezpieczeniowej, dają unikalną możliwość telefonicznej konsultacji z prawnikiem specjalistą nawet w sytuacjach zajścia nagłych problemów prawnych, przez 24 h na dobę i 7 dni w tygodniu – wyjaśnia Mariusz Olszewski – Porady prawne, które mogą dotyczyć sytuacji zaistniałych w Polsce jak i za granicą są nielimitowane i nie pomniejszają sumy ubezpieczenia. – podkreśla.

Jeśli sprawa trafi do sądu osoba posiadająca ubezpieczenie ochrony prawnej ma prawo sama wybrać swojego pełnomocnika sądowego i ustalić z nim warunki pełnomocnictwa a honorarium tego prawnika będzie finansowane w całości lub znaczącej części z ubezpieczenia. Z ubezpieczenia będą opłacone też koszty złożenia pozwu w sądzie, sporządzenia opinii biegłych sądowych czy dojazdu do sądu. Co ważne – te koszty są pokrywane również wtedy, kiedy decyzją sądu osoba dochodząca swoich praw częściowo lub w całości przegra proces.

Konieczny jest rozważny wybór polisy

Należy jednak pamiętać, że może zaistnieć konflikt interesów pomiędzy dostawcą ubezpieczenia ochrony prawnej sprzedawanego w pakiecie z innymi produktami ochronnymi, a nabywcą polisy.

– Ubezpieczenie zakupione w pakiecie jest martwe – mówił podczas konferencji ubezpieczeniowej dr Marcin Orlicki, z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.- Są zakłady ubezpieczeń, które zastrzegają sobie, że nie będzie można przeciwko nim użyć broni, którą to one dają do ręki klienta, czyli „żadnych procesów przeciwko mnie za moje pieniądze”. Niewątpliwie jest to produkt ubezpieczeniowy gorszej jakości. – zaznaczył.

– Nie można propagować ubezpieczenia ochrony prawnej w oparciu o tzw. „nieświadomych klientów”, którzy nie wiedzą, co kupili i jak z tego korzystać – tłumaczy Mariusz Olszewski. – Jest to nie tylko wbrew samej idei ochrony prawnej i jej założeń (równość szans wobec prawa, chronienie słabszego podmiotu), ale także szkodliwe dla dalszego rozwoju tej grupy ubezpieczeń. Poprzez ograniczenie zakresu ubezpieczeniowego lub poprzez dołączanie ubezpieczenia ochrony prawnej do innych produktów osłabia się bowiem skuteczność oferowanej ochrony ubezpieczeniowej i niemal wyklucza świadomość jej posiadania. – podkreśla.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *