Większość najważniejszych wskaźników finansowych obu sektorów działalności ubezpieczeniowej w I połowie 2011 r. uplasowała się na wyższym poziomie od zakładanego przez plany towarzystw – wynika z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego „Raportu o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2011 roku.

Przypis składki brutto całego rynku na koniec czerwca tego roku (29.495 mln zł) był o 8,03% wyższy od zaplanowanego (27.303 mln zł). Wzrost ten był efektem przekraczających plany przychodów zarówno w dziale I (16.738 mln zł wobec 15.282 mln zł zaplanowanych; dynamika na poziomie 109,53% wobec planu), jak i w dziale II 12 757 mln zł 12 022 mln zł; 106,12%).

W górę poszedł również wynik techniczny. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wskaźnik ten wzrósł o 29,02% w stosunku do zaplanowanego (2011 mln zł wobec 1559 mln zł). Podobnie jak w przypadku przypisu składki, znacząca poprawa była konsekwencją lepszych osiągnięć rynku życiowego 1754,28 mln zł wobec 1705,69 mln zł; 102,85%), jak i rynku majątkowego. Sektor non-life planował bowiem stratę techniczną na poziomie -146 mln zł, gdy tymczasem zamknął pierwszą połowę roku dodatnim rezultatem w wysokości +256 mln zł.

Opracowanie KNF podkreśla, że zysk techniczny w znaczącym stopniu wpłynął na uzyskanie przez zakłady ubezpieczeń dodatniego wyniku finansowego. Wskaźnik ten (4397 mln zł) był o 4,73% wyższy od wyniku planowanego przez zakłady (4198 mln zł). Na ten rezultat złożyły się osiągnięcia: działu I w wysokości 1745,23 mln zł (+3,08% wobec planowanych 1693,15 mln zł) i działu II (2651,8 mln zł wobec 2505,14 mln zł;+5,85%).rnrnO ile przekroczenie planów w podanych powyżej elementach zapewne ucieszyło towarzystwa, to wyższa od zaplanowanych 4,72% (19.291 mln zł wobec 18 421 mln zł) łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto najprawdopodobniej już nie. Wartość uiszczonych przez zakłady życiowe roszczeń wyniosła 12.307 mln zł (zaplanowano 11.861 mln zł;+3,76%), natomiast firm z sektora non-life osiągnęła poziom 6984 mln zł (6560 mln zł wg planów;+6,47%).

Szczegółowa treść raportu jest dostępna na stronach internetowych KNF pod adresem:rnhttp://www.knf.gov.pl/Images/sektor_ubezpieczen_IIkw_2011_tcm75-28061.pdf

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *