Polska Izba Ubezpieczeń postuluje zawieszenie opłaty pobieranej od ubezpieczycieli na budowę Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców do czasu przedstawienia planów pełnej funkcjonalności systemu. Do tej pory towarzystwa przekazały prawie 600 mln zł na stworzenie CEPiK.

W Sejmie rozpoczęto właśnie prace nad nowelizacją ustawy o kierujących pojazdami. Jej celem jest przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych przepisów, z uwagi na konieczność przebudowy całego systemu CEPiK. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu awarie systemu, wysokie koszty napraw oraz konieczność modernizacji funkcjonalności wymuszają gruntowną przebudowę i przesunięcie terminu uruchomienia CEPiK w pełnej funkcjonalności na początek 2016 r.

Przeważająca część budowy całego systemu oraz większość kosztów jego bieżącego funkcjonowania została sfinansowana przez ubezpieczycieli (a w praktyce właścicieli pojazdów). Od 2004 r. przekazują oni bowiem równowartość 1 euro od każdego ubezpieczenia OC na budowę i rozwój CEPiK. Opóźnienie terminu uruchomienia kompleksowego systemu skłoniło PIU do zgłoszenia postulatu zmian w procesie jego finansowania.

– W naszej opinii opłata związana z OC komunikacyjnym powinna zostać zawieszona, co najmniej do czasu przedstawienia przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planu nowej architektury CEPiK i jego funkcjonalności – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

W ramach MSW funkcjonuje dziś specjalny zespół, zajmujący się przyszłym kształtem CEPiK.

– Przedstawiciele PIU są gotowi do prac na rzecz tego zespołu. Nie mamy wątpliwości, że nasze doświadczenia z rynku komunikacyjnego pozwolą na szybsze zakończenie prac nad systemem, co będzie korzystne dla kierowców – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Zgodnie z propozycją nowelizacji, nawet po 2016 r. ubezpieczyciele nadal nie mieliby dostępu do rejestru CEPiK. Tymczasem Izba wskazuje, że umożliwienie korzystania z zasobów rejestru mogłoby przynieść spore korzyści. Według PIU taki dostęp, obejmujący tylko niezbędny do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej obszar, umożliwiłby znaczącą redukcję kosztów, co mogłoby skutkować atrakcyjniejszymi stawkami dla kierowców. Samorząd ubezpieczycieli wskazuje ponadto, iż dodatkowo przyczyniłby się on do poprawy bezpieczeństwa na drogach. W jaki sposób? Zdaniem Izby, możliwość korzystania z rejestru byłaby dodatkowym narzędziem (obok działań UFG) pozwalającym na eliminację z dróg kierowców bez ważnej polisy OC, eliminowałaby z dróg kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy lub którzy poruszają się autem bez odpowiednich uprawnień, oraz dawałaby informację o pojazdach bez ważnych badań technicznych

PIU jest również zdania, że obecna kwota płacona na rejestr w związku z polisami OC jest za wysoka. – Opłaty na CEPiK najczęściej nie przekraczają 1 zł. Uważamy, że w przyszłości, to jest po przedstawieniu planów udoskonalenia CEPiK, do tego poziomu powinien być też dostosowany ewentualny narzut na polisę OC – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

***CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) to dwie bazy danych: Centralna Ewidencja Pojazdów, zawierająca szczegółowe dane pojazdu i jego właścicieli, oraz Centralna Ewidencja Kierowców, zawierająca dane kierowców.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *