Według przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń raportu, wartość polskiego rynku asekuracyjnego w 2009 roku spadła o 13 procent w porównaniu do wyniku uzyskanego rok wcześniej. Rekordowy poziom osiągnęła łączna wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez ubezpieczycieli.

W 2009 r. działające w Polsce towarzystwa ubezpieczeń zebrały łącznie 51.342 miliony złotych. Jest to wynik o ponad 13% niższy od uzyskanego rok wcześniej (59.292 mln zł). Z tytułu polis na życie ubezpieczyciele zebrali 30281 mln zł składek – o 22,33% mniej, niż w ciągu 12 miesięcy 2008 roku (38.986 mln zł). Spadek ten wynika głównie z wycofania się dużej liczby zakładów z oferowania polis lokacyjnych, dystrybuowanych przez banki. Z kolei przypis składki ubezpieczycieli majątkowych w wysokości 21.061 mln zł był o 3,72% wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim (20.306 mln zł).

Rekordowy wynik w odszkodowaniach

Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych w 2009 r. była najwyższa w całej historii rynku ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe jak i ubezpieczenia na życie. Z danych zebranych przez PIU wynika, że zakłady ubezpieczeń z działu II wypłaciły 12.365 mln zł odszkodowań (9939 mln zł rok wcześniej,+24,4%). Z kolei świadczenia wypłacone z ubezpieczeń na życie wyniosły 27.716 mln zł (19.390 mln zł w 2008 r.). Wzrost wartości świadczeń w dziale I o 42,94% związany był z zapadaniem i zamykaniem krótkoterminowych polis lokacyjnych. Z kolei w dziale II najwięcej odszkodowań tradycyjnie wiązało się z ubezpieczeniami pojazdów. Wypłaty z tytułu OC komunikacyjnego osiągnęły poziom 5066 mln zł (4293 mln zł rok wcześniej, +18%), natomiast kwota odszkodowań z autocasco wyniosła 3708 mln zł (3072 mln zł rok wcześniej, +20,7%). Wzrost wartości odszkodowań przy niewielkim przyroście składek spowodował, że rynek majątkowy zamknął 2009 r. stratą techniczną, która wyniosła – 222 mln zł (+768 mln zł w 2008 r.).

Wzrost zysków

W ubiegłym roku działający w Polsce ubezpieczyciele zarobili łącznie 6686 mln zł netto (5848 mln zł rok wcześniej). Większy udział w wyniku finansowym netto miał dział I, którego łączny zysk wyniósł 4010 mln zł (2518 mln zł w 2008 r., +59,27%). Z kolei sektor majątkowy uzyskał wynik gorszy, niż w roku poprzednim: 2676 mln zł wobec 3330 mln zł na koniec 2008 roku (-19,64%)

Dane dotyczące wyniku technicznego oraz finansowego nie uwzględniają wskaźników obu spółek Link4.

Kanały sprzedaży

Z opracowania PIU wynika, że najczęściej wykorzystywane kanały dystrybucji ubezpieczeń to odpowiednio: sektor życiowy – banki oraz pracownicy zakładów ubezpieczeń, sektor majątkowy – agenci.

Dział I

Na rynku ubezpieczeń na życie, mimo wycofywania się zakładów z polis bankowych, banki wciąż dominują jako dystrybutor ubezpieczeń indywidualnych. Sprzedaż indywidualnych polis życiowych za pośrednictwem kanału bankowego wygenerowała w ubiegłym roku 3858 mln zł składek (5569 mln zł rok wcześniej) z ogólnego przypisu w wysokości 13.736 mln zł 16.432 mln zł na koniec 2008 r.). W sprzedaży polis indywidualnych w 2009 roku duży udział mają również: sieć agencyjna (osoby fizyczne) – 3278 mln zł składek (3334 mln zł w 2008 r.), oraz pracownicy towarzystw – 2917 mln zł (2541 mln zł rok wcześniej). Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ubezpieczeń grupowych. W wartej w ubiegłym roku 18.398 mln zł (22.483 mln zł rok wcześniej) sprzedaży „grupówek” największy udział mieli pracownicy zakładów. Ten kanał dystrybucji wygenerował 6873 mln zł składek (6401 mln zł rok wcześniej). Na drugim miejscu znalazły się banki, które zebrały 6006 mln zł (11.749 mln zł w 2008 r.)

PIU zaznaczyła, że udział brokerów oraz sprzedaży direct nadal ma marginalne znaczenie w ubezpieczeniach na życie.

Dział II

Podstawowym kanałem sprzedaży w ubezpieczeniach majątkowych są agenci (osoby fizyczne). Za ich pośrednictwem w 2009 roku do zakładów z działu II wpłynęło 9260,5 mln zł składek (8579 mln zł rok wcześniej). Duży udział w przypisie składki mają również: kanał brokerski (osoby fizyczne i prawne) – 3267 mln zł (2910 mln zł w 2008 r.) oraz pracownicy towarzystw 3478 mln zł (4208 mln zł rok wcześniej). Sprzedaż direct z uwzględnieniem wyników AXA Direct i Liberty Direct (funkcjonują w Polsce jako oddziały zagranicznych firm) wyniosła według szacunków PIU około 677,07 mln zł (544,26 mln zł w 2008 r.). Bez wliczania rezultatów tych dwóch spółek, łączna wartość kanału sprzedaży bezpośredniej w 2009 roku wyniosła 454,67 mln zł (315,2 mln zł w 2008 r.). na ten wynik zapracowały: sprzedaż za pośrednictwem internetu w wysokości 81,62 mln zł (52,5 mln zł rok wcześniej), oraz sprzedaż telefoniczna, która wygenerowała 373,05 mln zł składek (262,69 mln zł rok wcześniej).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *