W ubiegłym roku średnie stawki w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych wzrosły we wszystkich segmentach klientów. Najmniej znaczące podwyżki (zarówno procentowo jak i kwotowo) stały się udziałem klientów indywidualnych – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Według opracowania KNF, w 2011 r. towarzystwa z sektora non-life zawarły w sumie 19.218.772 szt. umów ubezpieczeń z grupy 10, zbierając z nich 8559,38 mln zł składek przypisanych brutto. Oznacza to, że w tym segmencie produktów średnia stawka z tytułu jednej polisy wyniosła 447,45 zł – o 5,19% więcej niż rok wcześniej. Z innego raportu nadzoru (za rok 2010) wynika bowiem, że dwanaście miesięcy wcześniej przeciętna składka z OC wynosiła 410,29 zł (7528,08 mln zł składek zebranych z 18.348.236 szt. umów).

Klienci indywidualni

Ubiegłoroczne podwyżki składek w OC w najmniejszym stopniu dotknęły segment klientów indywidualnych. Z danych Komisji wynika, że w 2011 r. w średnia stawka z polis z gr. 10 (17.111.154 szt., 6536,49 zł składek brutto) wyniosła w tym segmencie 382,51 mln zł. Był to rezultat o 5,19% wyższy od odnotowanego w roku poprzednim, w którym statystyczny klient indywidualny płacił składkę w wysokości 4363,62 zł (5941,1 mln zł zebranych z 16.401.559 szt. umów).

Przedsiębiorstwa

W 2010 r. wiele towarzystw (m.in. PZU SA) zapowiadało dokładną weryfikację korporacyjnych klientów korzystających z ubezpieczeń OC. W efekcie ta grupa odbiorców musiała pogodzić się z koniecznością płacenia wyższych stawek, lub wręcz odmową objęcia ochroną ubezpieczeniową (o skutkach takiej polityki informowała m.in. „Gazeta Ubezpieczeniowa”). Dane zgromadzone przez KNF potwierdzają, że zakłady nie rzucały słów na wiatr. Ubiegłoroczna średnia składka w polisach OC dla przedsiębiorstw wyniosła 994,35 zł (łączny przypis: 1916,2 mln zł, liczba umów: 1.927.091 szt.). To aż o 19,13% więcej, niż w 2010 r., kiedy średnia stawka w tym segmencie klientów wyniosła 834,64 mln zł (1433,67 mln zł zebrane z 1.717.715 szt. umów).

Pozostałe

Jeszcze bardziej wzrosły stawki w segmencie klientów określanym jako „pozostałe”. Według opracowania nadzoru, ubiegłoroczna średnia cena polisy OC w tej grupie wyniosła 812,6 zł (146,7 mln zł zebranych z 180.527 szt. umów). Oznacza to, że w porównaniu z 2010 r., kiedy statystyczny ubezpieczający z tego segmentu płacił za polisę 669,59 zł (153,31 mln zł przypisu z 228.962 szt. umów), składka wzrosła o 21,36%.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *