Jazda po spożyciu alkoholu pociąga za sobą poważne konsekwencje finansowe, nawet jeśli prowadzący pojazd uniknie wypadku. Prawo i towarzystwa ubezpieczeniowe są bezwzględne dla pijanych kierowców. Poważne konsekwencje mogą również spotkać nietrzeźwych pieszych.

– Średnio w ciągu jednej godziny policja zatrzymuje 20 pijanych kierowców, a przecież każdy z nich mógłby zostać potencjalnym sprawcą wypadku drogowego. Do takich sytuacji nie doszłoby, gdyby nie brak reakcji świadków, którzy pozwalają osobie pod wpływem alkoholu wsiąść za kierownicę – mówi Wojciech Rabiej z porównywarki ubezpieczeniowej rankomat.pl.

W okresie wakacyjnym często zdarza się, że prowadzący pojazdy zasiadają za kierownicę po spożyciu alkoholu. Według statystyk Komendy Głównej Policji, od 26 czerwca do 20 lipca tego roku zatrzymano w Polsce 12.379 nietrzeźwych kierowców (najwięcej 4 lipca – 942 osoby). Warto przy tej okazji przypomnieć, z jakimi konsekwencjami ubezpieczeniowymi musi się liczyć każdy, kto prowadzi auto po pijanemu.

Kierowca jedzie nietrzeźwy i posiada ważną polisę OC

Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonają wypłaty odszkodowania, ale nie ponoszą odpowiedzialności za jazdę kierowcy po pijanemu. Oznacza to, że jeśli prowadzi on samochód pod wpływem alkoholu i zostanie sprawcą wypadku posiadając jednocześnie ważną polisę OC, ubezpieczyciel zwróci się do niego o zwrot odszkodowania wypłaconego poszkodowanym. Biorąc pod uwagę, że może to być np. renta wypłacana do końca życia, należy liczyć się w takiej sytuacji z ogromnymi kosztami.

Kierowca jedzie nietrzeźwy i nie ma ważnej polisy OC

W sytuacji, gdy sprawcą wypadku jest pijany kierowca bez ważnego ubezpieczenia OC, jego zobowiązania wobec poszkodowanych poniesie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. UFG pokrywa szkody spowodowane przez kierowcę zidentyfikowanego pojazdu, który w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Jednak i w tym przypadku sprawca nie pozostanie bezkarny, gdyż UFG zwróci się do niego o zwrot poniesionych wydatków oraz nałoży karę za nieposiadanie ważnego ubezpieczenia OC.

Kierowca jedzie nietrzeźwy i posiada AC

Polisy dobrowolne (również mieszkaniowe, polisy na życie czy NNW) zawierają wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa, jeśli szkody są związane z faktem, że ubezpieczony spowodował szkodę lub przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu. – Nietrzeźwy kierowca, który brał udział w wypadku nie może liczyć na wypłatę odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia AC. Taki zapis towarzystwa wprowadziły do ogólnych warunków ubezpieczenia i jest to powszechna praktyka. Kierowca poruszający się pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających nie otrzyma żadnego świadczenia z AC – mówi Wojciech Rabiej z internetowej porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl. Inne konsekwencje to: grzywna i zakaz prowadzenia samochodów do lat 3 oraz pozbawienie wolności do 2 lat i zakaz prowadzenia samochodu do 10 lat.

W Polsce dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila. Gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi lub prowadzi do stężenia od 0,2 do 0,5 promila (czyli w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3) mamy do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. W takim przypadku pijanemu kierowcy grozi grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat. Jeżeli poziom alkoholu we krwi jest większy niż 0,5 promila (a w wydychanym powietrzu jest go więcej niż 0,25 mg w 1 dm3) kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, jest to przestępstwo, za które grozi pozbawienie wolności do 2 lat oraz zakaz prowadzenia samochodu nawet do 10 lat.

Podróż z pijanym kierowcą a OC komunikacyjne

rankomat.pl zwraca również uwagę na sytuację, w której podróżujący z nietrzeźwym kierowcą jest z jego winy uczestnikiem wypadku drogowego. Pojawia się wówczas pytanie, czy towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach OC komunikacyjnego wypłaci takiej osobie odszkodowanie. Eksperci porównywarki przestrzegają, że w takich okolicznościach pasażerowie mogą mieć spore problemy z uzyskaniem należnego im świadczenia, a jeśli nawet zostanie ono przyznane, to powinni się liczyć z tym, że będzie o kilkadziesiąt procent niższe niż w razie wypadku spowodowanego przez trzeźwego kierowcę. Takie potrącenie wynika z faktu, że poszkodowany, akceptując nietrzeźwość kierowcy, przyczynił się do powstania szkody, zatem również powinien ponieść jej konsekwencje.

Ograniczenie wysokości odszkodowania dotyczy także tych pasażerów, którzy są współwłaścicielami pojazdu. Tak zdarza się najczęściej wtedy, gdy osoba siedząca obok nietrzeźwego kierowcy jest małżonkiem. – W praktyce wygląda to tak, że np. żona siadająca obok pijanego męża-kierowcy, może utracić swoje uprawnienia do jakichkolwiek wypłat od towarzystwa ubezpieczeniowego, jeśli przytrafi im się wypadek drogowy – dodaje Rabiej.

Wypadek spowodował pijany pieszy

Bardzo często kierowcy zastanawiają się, czy można domagać się od pijanego pieszego pokrycia kosztów naprawy pojazdu, jeśli to pieszy spowodował kolizję. Eksperci rankomat.pl tłumaczą, że jest to możliwe, należy jednak pamiętać, iż w takim wypadku pijany sprawca będzie ponosił wszystkie koszty szkód osobiście, co wymaga procesu sądowego.rnrnSytuacji nie zmieni nawet posiadanie przez sprawcę polisy OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie polisa nie zapewni mu ochrony, ponieważ standardowo we wszystkich umowach dobrowolnych wyłączone z odpowiedzialności są sytuacje, w których sprawca wyrządził szkodę po pijanemu. To odróżnia umowy OC w życiu prywatnym od OC samochodowego. W OC samochodowym to towarzystwo ubezpieczeniowe jest zawsze odpowiedzialne za pokrycie szkód, a dopiero potem domaga się zwrotu wypłaconych kwot od pijanego sprawcy.

Jeżeli kierowca posiada AC i będzie miał kolizję z osobą będącą pod wpływem alkoholu, najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody ze swojej umowy i naprawienie szkód. W takiej sytuacji ubezpieczyciel będzie mógł żądać tych pieniędzy od sprawcy, i jeśli je odzyska kierowca nie straci zniżek za AC.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *