Ergo Hestia opublikowała wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy tego roku. Wszystkie towarzystwa wchodzące w skład grupy wykazały wzrost przychodów ze składek, oraz znaczącą poprawę rentowności.

W I połowie 2012 r. trzy spółki grupy (majątkowe STU Ergo Hestia i MTU, oraz życiowe STUnŻ Ergo Hestia) wypracowały łącznie 160,04 mln zł zysku netto. Był to rezultat o 96,35% lepszy od uzyskanego w tym samym okresie 2011 r. (81,51 mln zł). Zsumowany przypis składki nadmorskiego ubezpieczyciela wyniósł 2228,53 mln zł – o 5,84% więcej, niż na koniec czerwca 2011 r. (2105,55 mln zł). Znacząco wzrosła także rentowność techniczna grupy, która po 6 miesiącach tego roku uplasowała się na poziomie 137,68 mln zł wobec 38,09 mln zł przed rokiem (+261,46%). W pierwszym półroczu Ergo Hestia wypłaciła łącznie 923,22 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 0,46% więcej niż w analogicznym okresie ub.r. (918,98 mln zł)

STU Ergo Hestia

W okresie styczeń – czerwiec 2012 r. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia zarobiło 115,85 mln zł. Rok wcześniej wynik finansowy netto spółki wyniósł 48,57 mln zł (+138,49%). Półroczny przypis składki brutto towarzystwa w kwocie 1414,13 mln zł był o 2,38% mln zł wyższy od osiągniętego rok wcześniej (1381,22 mln zł). Ubezpieczyciel tłumaczy, że taki poziom dynamiki składki była w głównej mierze efektem kontraktów długoterminowych zawartych w ubezpieczeniach korporacyjnych w ubiegłym roku. Wynik techniczny STU Ergo Hestia wyniósł 93,01 mln zł wobec 9,79 mln zł po I poł. 2011 r. (+849,78%) Przez sześć miesięcy 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił łącznie 596,89 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 665,72 mln zł (- 10,34%).

MTU

W I poł. 2012 roku MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń zebrało 369,2 mln zł składki przypisanej brutto (311,4 mln zł na dzień 30 czerwca 2011 r.,+18,56% r/r). Półroczny zysk netto MTU wyniósł 17,71 mln zł (14,78 mln zł rok wcześniej,+19,83% r/r). Wynik techniczny spółki wyniósł 11,83 mln zł wobec 5,8 mln zł po 6 miesiącach 2011 r. (+103,96%). Do końca czerwca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił 106,19 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (99,37 mln zł na koniec czerwca ubiegłego roku,+15,14% r/r).

STUnŻ Ergo Hestia

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. zarobiło 26,48 mln zł – o 45,88% więcej niż rok wcześniej (18,15 mln zł). Półroczne przychody spółki z tytułu składek wyniosły 445,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej osiągnęły poziom 412,93 mln zł (+7,81%). Wynik techniczny STUnŻ Ergo Hestia wyniósł 32,84 mln zł wobec 22,5 mln zł w I poł. 2011 r. (+45,97% r/r). Ubezpieczyciel wypłacił 117,29 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 63,57% więcej niż po 6 miesiącach ub.r. (71,71

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *