210 801 – taką liczbę szkód powstałych na skutek wystąpienia wielkiej wody zgłosili do 12 sierpnia klienci majątkowych towarzystw ubezpieczeń. Niestabilna aura sprawia, że w niektórych regionach kraju (np. na Dolnym Śląsku) nadal utrzymuje się zagrożenie powodziowe.

Z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego, sporządzonego na podstawie danych przesłanych przez zakłady z działu II wynika, że na dzień 12 sierpnia łączna wartość zobowiązań zakładów z tytułu zawartych umów była obliczana na 1192,8 mln zł (450,6 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji). Obecnie wartość wypłaconych odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) wynosi 489,5 mln zł (269,8 mln zł mln zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Komisja poinformowała również, że wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami na dzień 12 sierpnia wyniosła 703,3 mln zł, natomiast po uwzględnieniu reasekuracji uplasowała się na poziomie 180,8 mln zł.

Średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) wynosi obecnie 5,7 tys. zł, natomiast średnia wartość szkody na udziale własnym po uwzględnieniu reasekuracji jest aktualnie obliczana na 2,1 tys. zł. Udział reasekuratorów w szacowanych szkodach nadal utrzymuje się na poziomie 62%.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiają, że w niektórych rejonach Polski nadal utrzymuje się zagrożenie powodziowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w sobotę, że na skutek intensywnych opadów burzowych w zlewni Nysy Kłodzkiej, Ślęzy, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej mogą wystąpić wzrosty stanów wody powyżej stanów alarmowych o ok. 30-50 cm (lokalnie wyższe). Zagrożona była Bogatynia, która (wraz ze Zgorzelcem) została zalana w wyniku niezwykle intensywnej ulewy w dniu 7 sierpnia, jednak według informacji wojewody dolnośląskiego dla telewizji TVN24, do powtórki katastrofy nie doszło. Warto przypomnieć, że po ubiegłotygodniowej tragedii na zalane tereny swoje ekipy likwidacyjne skierowały PZU i Generali. Druga z firm w ramach dodatkowej pomocy zdecydowała się na przekazanie środków finansowych na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla poszkodowanych w powodzi na tym terenie, w tym m.in. na zakup wody i środków czystości. Niezależnie oddział Generali we Wrocławiu przy ul. Prostej 36 prowadził zbiórkę żywności, wody oraz artykułów chemicznych dla mieszkańców Bogatyni.

Tegoroczna zima oraz wiosenne i letnie powodzie a także burze (synoptycy sygnalizują wzrost częstotliwości występowania tego typu zjawisk atmosferycznych w najbliższych dniach) nie pozostaną bez wpływu na rezultaty finansowe branży ubezpieczeniowej. Pogorszenie wyniku finansowego netto oraz wyniku technicznego na skutek tegorocznych zjawisk atmosferycznych sygnalizowały już w swoich półrocznych raportach finansowych Warta i Aviva. Od wielu tygodni analitycy rynku ubezpieczeń przewidują, że w konsekwencji tegorocznych katastrof naturalnych towarzystwa zostaną zmuszone do podniesienia stawek w niektórych ubezpieczeniach.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *