Ubiegłoroczne, wiosenno – letnie katastrofy naturalne spowodowały ponad 270 tysięcy szkód majątkowych. Łączna wartość wypłaconych z tego powodu odszkodowań przekroczyła poziom 1,7 mld zł. – podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Według zebranych przez KNF informacji, na dzień 31 marca 2011 roku towarzystwa ubezpieczeń majątkowych przyjęły 271 844 roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu. Z tej liczby 44 794 zgłoszenia dotyczyło zdarzeń z dwóch ostatnich spośród w/w miesięcy.

Z zestawienia Komisji wynika ponadto, że łączna wartość zobowiązań zakładów z tytułu zawartych umów jest obecnie obliczana na 1720,3 mln zł (505,6 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji).

W tej kwocie mieszczą się również zobowiązania firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód z sierpnia i września tego roku, szacowane na 348,9 mln zł (221,7 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji). Aktualna suma odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) wypłaconych przez towarzystwa majątkowe wynosi 1356,6 mln zł (407,5 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji). Z szacunków nadzoru wynika ponadto, że z tej kwoty 181,8 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 146,4 mln zł) zostało wypłacone z tytułu szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w sierpniu i wrześniu.

Rezerwy

KNF poinformowała też, że wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami, na dzień 31 marca tego roku wyniosła 363,7 mln zł, natomiast po uwzględnieniu reasekuracji uplasowała się na poziomie 99,1 mln zł. W tej kwocie mieści się rezerwa z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. Wynosi ona obecnie 167,1 mln zł (75,3 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Średnie wartości szkód

Średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) wynosi obecnie 6,33 tys. zł, natomiast średnia wartość szkody na udziale własnym po uwzględnieniu reasekuracji jest aktualnie obliczana na 1,86 tys. zł. Szacunki dotyczące szkód, które miały miejsce w sierpniu, ustaliły średnią wartość pojedynczego roszczenia na 7,79 tys. zł (4,95 tys. zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Reasekuracja

Udział reasekuratorów w szacowanych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Według obliczeń Komisji wynosi on obecnie 71%.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *