Gwarancje ubezpieczeniowe pojawiły się na polskim rynku w połowie lat 90. Od początku segment ten notował szybki wzrost: w 1995 roku na gwarancjach zarobiono 45 mln złotych, natomiast w 2000 r. już 146 mln złotych. Trzy następne lata charakteryzowały się tendencją spadkową (do 112 mln złotych w 2003 r.), ale już w 2005 roku rynek zbliżył się do poziomu z 2000 r. (136 mln zł ze składek). Od tego roku przypis składki z gwarancji ubezpieczeniowych wciąż intensywnie rósł i na koniec 2008 rok u osiągnął poziom 215 mln złotych.

– Wzrost składki z ubezpieczeń finansowych rynku jest silnie skorelowany z poziomem aktywności gospodarczej kraju. Na wielkość przypisu składki z gwarancji ubezpieczeniowych bardzo duży wpływ ma wzrost inwestycji modernizujących lub powiększających środki trwałe. – tłumaczy Elwira Ostrowska – Graczyk, dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU.

Potwierdzają to fakty. Spadek przypisu składki w latach 2001-2002 towarzyszył spowolnieniu wzrostu gospodarczego i spadkowi inwestycji. Z kolei obserwowane od 2004 r. odbicie ma związek z napływem do Polski pierwszych środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach programów przedakcesyjnych. W latach 2004-2006 inwestycje dynamicznie poszły w górę, co w dużej mierze było związane z napływem 12,8 mld euro z UE w ramach Narodowego Planu Rozwoju. Natomiast od 2007 roku zwiększenie poziomu inwestycji wynikało z uruchomienia kolejnego strumienia środków z Unii Europejskiej, tym razem w kwocie 67,3 mld euro, w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Zwiększona liczba inwestycji korzystnie wpłynęła na zapotrzebowanie na gwarancje ubezpieczeniowe, będące jedną z form zabezpieczenia realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, począwszy od etapu przetargu, poprzez okres realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestycyjnegornrnJakie są prognozy na ten rok? – Na podstawie danych dotyczących wzrostu przypisu składki rynku z gwarancji ubezpieczeniowych w I połowie 2009 roku można przypuszczać, że w związku z bardzo wysokim poziomem realizacji inwestycji współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, składka rynku na koniec 2009 roku wyniesie ponad 300 mln złotych. – przewiduje Elwira Ostrowska – Graczyk.

– Warto zaznaczyć, że ten niemal 40-procentowy wzrost w porównaniu do wyników osiągniętych w roku 2008 nastąpi pomimo okresu osłabienia gospodarczego w kraju. – podkreśla.

Ekspertka przypomina, że według prognoz najbliższe lata będą stały pod znakiem zwiększonej realizacji inwestycji, co jej zdaniem będzie miało wpływ na stabilny rozwój rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Dyrektor BUF PZU zwraca uwagę, że również przypis składki z ubezpieczeń kredytu wykazuje silną korelację z tempem wzrostu gospodarczego. – Biorąc pod uwagę znacznie niższą niż w latach poprzednich estymację wzrostu PKB w roku 2009, która bardzo silnie wpływa na przypis składki z ubezpieczeń wierzytelności pieniężnych (kredytu kupieckiego oraz ubezpieczenia wierzytelności factoringowych) i zaostrzenie kryteriów udzielania ochrony ubezpieczeniowej, jak również udzielanie mniejszej liczby kredytów bankowych (zaostrzenie zasad udzielania kredytów przez banki oraz ograniczenie liczby kredytów w walutach obcych), przewidywany przypis składki rynku z ubezpieczeń kredytu w 2009 roku będzie ponad 20% niższy od przypisu osiągniętego w roku poprzednim. – mówi Elwira Ostrowska – Graczyk.

PZU jest obecne na rynku ubezpieczeń finansowych od dokładnie 15 lat. – W tym czasie wzbogaciliśmy ofertę do ok. 20 rodzajów produktów ubezpieczeniowych i gwarancji. – podkreśla Witold Jaworski, członek zarządu PZU SA. Podkreśla, że jakościowa zmiana w filozofii ubezpieczeń finansowych jego firmy dokonała się po 2005 roku, kiedy to ubezpieczyciel wprowadził do oferty nowe produkty. – Były to głównie nowe rodzaje gwarancji, będące warunkiem wykorzystania funduszy unijnych. Dodatkowo zaoferowaliśmy klientom ubezpieczenie kredytu bankowego, ubezpieczenie zagranicznych wierzytelności pieniężnych (eksportowego kredytu kupieckiego), ubezpieczenie wierzytelności faktoringowych dla faktoringu bez regresu i faktoringu odwrotnego. – mówi Witold Jaworski.

Poza PZU ubezpieczenia finansowe w Polsce sprzedają m.in. Euler Hermes, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Coface, TUiR Warta, TU Allianz i TU Europa.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *