Według najnowszych danych Komisji Nadzoru Finansowego, towarzystwa ubezpieczeń majątkowych przyjęły już 263 546 roszczeń z tytułu szkód spowodowanych niezwykle intensywnymi w tym roku opadami deszczu w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu. Z tej liczby 41 655 zgłoszeń dotyczyło zdarzeń z dwóch ostatnich spośród w/w miesięcy.

Z zestawienia KNF, sporządzonego na podstawie danych przesłanych przez zakłady z działu II wynika, że na dzień 29 października łączna wartość zobowiązań zakładów z tytułu zawartych umów była obliczana na 1575,5 mln zł (636,3 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji). W tej kwocie mieszczą się również zobowiązania firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód z sierpnia i września tego roku, szacowane na 327,2 mln zł (207,7 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji). Aktualna suma odszkodowań brutto (bez udziału reasekuracji) wypłaconych przez towarzystwa majątkowe wynosi 947,4 mln zł (441 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Z szacunków Komisji wynika ponadto, że z tej kwoty 72,2 mln zł (po uwzględnieniu reasekuracji – 63,9 mln zł) zostało wypłacone z tytułu szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w sierpniu i wrześniu.

Rezerwy

KNF poinformowała też, że wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami na dzień 30 września wyniosła 628,1 mln zł, natomiast po uwzględnieniu reasekuracji uplasowała się na poziomie 195,3 mln zł. W tej kwocie mieści się rezerwa z tytułu szkód, które miały miejsce w sierpniu i wrześniu 2010 r. Wynosi ona obecnie 255 mln zł (143,8 mln zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Średnie wartości szkód

Średnia wartość szkody brutto (bez udziału reasekuracji) wynosi obecnie 6 tys. zł, natomiast średnia wartość szkody na udziale własnym po uwzględnieniu reasekuracji jest aktualnie obliczana na 2,4 tys. zł. Szacunki dotyczące szkód, które miały miejsce w sierpniu, ustaliły średnią wartość pojedynczego roszczenia na 7,9 tys. zł (5 tys. zł po uwzględnieniu reasekuracji).

Reasekuracja

Udział reasekuratorów w szacowanych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Według obliczeń Komisji wynosi on 60%.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *