Obserwowany od 2007 roku spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych (z gwałtownym załamaniem w obu liniach produktowych w lach 2009-2010) spowodował, iż od ubiegłego roku ubezpieczyciele rozpoczęli działania na rzecz poprawy sytuacji. Rezultaty pierwszego kwartału tego roku zdają się świadczyć o tym, że przyjęcie określonej polityki zaczyna przynosić pierwsze efekty.

Warto przypomnieć, że według raportu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegłoroczny łączny wynik techniczny komunikacyjnych polis OC i AC osiągnął poziom – 1333,52 mln zł (- 1040 mln zł w 2009 r., spadek o – 28,22%). Strata w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wyniosła – 862,84 mln zł (– 963,1 mln zł rok wcześniej,+10,41% r/r), natomiast w ubezpieczeniach autocasco – 470,68 mln zł (- 66,9 mln zł; – 703,57% r/r). Tymczasem już I kwartał 2011 roku przyniósł znaczącą poprawę WT i to w obu segmentach.

Z opracowania KNF wynika, że wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych za pierwsze trzy miesiące tego roku był ujemny i osiągnął poziom – 17,34 mln zł. Należy jednak podkreślić, że rezultat ten jest o 91,53% lepszy od wykazanego w analogicznym okresie 2010 r. (- 204,83 mln zł).

Do znaczącego zniwelowania strat przyczyniła się prowadzona od mniej więcej połowy ubiegłego roku polityka towarzystw odnośnie polis OC (podniesienie stawek i weryfikacja klientów), oraz stosunkowo łagodna zima. W efekcie wynik techniczny w tym segmencie na dzień 31 marca tego roku wyniósł – 36,37 mln zł. Był to rezultat o 65,45% lepszy od wykazanego rok wcześniej (- 105,26 mln zł).

Jeszcze lepszym osiągnięciem może się pochwalić dział II w odniesieniu do polis AC. Tegoroczny wynik techniczny w tym segmencie osiągnął poziom +19,03 mln zł – o 119,11% więcej, niż przed rokiem (- 99,57 mln zł)

Warto zaznaczyć, że poprawa rentowności w „komunikacji” pozytywnie wpłynęła na rezultat zarówno sektora non-life, jak i całego rynku. Na koniec I kw. dział II wykazał dodatni wynik techniczny w wysokości +131,73 mln zł w porównaniu do – 342,32 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2010 r. (+138%). W ujęciu rynkowym WT wyniósł osiągnął poziom 944,92 mln zł wobec 713,17 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (+32,5%).

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *