Z opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowania sześciomiesięcznych rezultatów polskiego rynku ubezpieczeń wynika, że podobnie jak w pierwszym kwartale, istotną część wyniku sprzedażowego działu II stanowił przypis składki brutto z niszowych polis.

„Gazeta Ubezpieczeniowa” przeanalizowała przychody i współczynniki szkodowości w 5 grupach ubezpieczeń: 11,12,13 (OC inne niż pojazdów lądowych), 16 (ubezpieczenia ryzyk finansowych), oraz 18 (assistance). Z zebranych przez „GU” danych wynika, że półroczny przypis składki brutto z tytułu wspomnianych polis w wysokości 1438 mln zł obejmuje 11,27% sześciomiesięcznego osiągnięcia całego sektora majątkowego (12.756,8 mln zł). W analogicznym okresie 2010 r. przychody firm z sektora non-life z tych 5 polis wyniosły 1285,47 mln zł, co stanowiło 11,46% ówczesnego wyniku sprzedażowego działu II (11.217,84 mln zł).

Ubezpieczenia OC

Pierwsza połowa 2011 r. potwierdziła dobrą kondycję niekomunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej (grupy 11-13). Odgrywające coraz istotniejszą rolę w portfelach zakładów (np. były jednym z motorów wzrostu przypisu majątkowej spółki UNIQA) produkty na koniec czerwca wygenerowały łączny przypis w wysokości 851,82 mln zł. Był to rezultat o 14,7% lepszy od uzyskanego rok wcześniej (742,63 mln zł). Osiągnięcie tej wysokości stanowiło 6,68% półrocznego wyniku całego działu II. Wskaźnik szkodowości tego segmentu (stosunek składki przypisanej brutto do łącznej kwoty wypłaconych odszkodowań) wyniósł 39%. Spośród wspomnianych trzech grup najwięcej składek wypracowały polisy odpowiedzialności cywilnej nie ujętej w grupach 10-12 (gr.13, m.in. OC zawodowa). W pierwszych sześciu miesiącach tego roku przypis składki brutto z tych umów wyniósł 824,68 mln zł– o 15,81% więcej, niż rok wcześniej (712,1 mln zł), zaś współczynnik szkodowości uplasował się na poziomie 39,25%.

Assistance

Podsumowanie KNF można również traktować jako kolejny dowód na rosnącą popularność produktów assistance (gr. 18). Na koniec czerwca 2011 r. segment ten legitymował się przypisem składki w wysokości 192,74 mln zł (1,51% wartości całego sektora non-life). Rezultat ten był o 16,39% wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku (165,6 mln zł). Wzrost powszechności usług pomocowych miał jednak znaczący wpływ na wskaźnik szkodowości produktów z grupy 18. W pierwszym półroczu uplasował się on na poziomie 59,49% wobec 48,21% po 6 miesiącach 2010 r.

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

Interesującą kwestią jest fakt, iż mimo niepewnych perspektyw polskiej gospodarki, w I poł. tego roku mniejszym zainteresowaniem cieszyły się ubezpieczenia ryzyk finansowych (gr. 16, m.in. ubezpieczenia od utraty zysku). Sześciomiesięczny przypis składki w tym segmencie wyniósł bowiem 393,44 mln zł w porównaniu do 407,77 mln zł rok wcześniej (- 3,51%). Obniżce wyniku sprzedażowego w tym obejmującym 3,08% całego rynku majątkowego segmencie towarzyszył wzrost wskaźnika szkodowości: 23,56% wobec 8,16% na dzień 30 czerwca 2010 r.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *