Grupa PZU zakończyła ubiegły rok rekordowym w historii nie tylko firmy, ale i całego rynku ubezpieczeń zyskiem w wysokości 3762,9 mln zł (według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, 3810,2 mln zł zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości) Jednak jak podkreślił prezes PZU SA, Andrzeja Klesyk, konsekwencje ubiegłorocznych posunięć ubezpieczyciela sprawiają, że wynik za rok 2010 będzie niższy.

Jak powiedział podczas prezentacji wyników szef największego polskiego ubezpieczyciela, wynik finansowy netto za rok 2009 osiągnął poziom niemal 4 miliardów złotych. Na jego obniżenie wpłynął fakt utworzenia rezerwy w wysokości 150 mln zł, przeznaczonej na restrukturyzację przedsiębiorstwa. Podkreślił równocześnie, że w 2010 roku Grupa liczy się z niższymi zarobkami.

Powodem takiej sytuacji jest wypłata ubiegłorocznej dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 12,75 mld zł. Środki na ten cel ubezpieczyciel pozyskał zmniejszając swoje kapitały, który to proces – jak podkreślił Klesyk – odbył się bez negatywnego wpływu dla polskiego rynku finansowego. PZU zrealizował część posiadanych papierów wartościowych Skarbu Państwa, czego efektem była zmiana dotychczasowej struktury portfela lokacyjnego (obecnie jego skład wygląda następująco: 80% to papiery skarbowe, 10% akcje i 10% inne instrumenty). Andrzej Klesyk przestrzegł, to posunięcie będzie miało wpływ na politykę lokacyjną Grupy, która w ubiegłym rekordowym roku przyniosła firmie 3469 mln zł (3469,1 mln zł wg PSR). Prezes podkreślił, że w najbliższym czasie osiągnięcie podobnych rezultatów będzie trudne z jeszcze jednego względu – skromnej oferty instrumentów finansowych, z których PZU mógłby liczyć na solidny zwrot z zainwestowanego kapitału.

Szef ubezpieczyciela zapowiedział również, że do przeprowadzenia oferty publicznej PZU SA z pewnością nie będzie czynił żadnych kroków w kierunku akwizycji zagranicznych. Sprawa może wrócić po debiucie giełdowym, ale trudno cokolwiek przesądzać nie wiedząc, jak będzie prezentować się struktura akcjonariatu spółki. Andrzej Klesyk zapowiedział również, że zarząd firmy chce rekomendować utrzymanie polityki dywidendowej wynegocjowanej z akcjonariuszami (25-45% zysku rocznego), jednak ta sytuacja może ulec zmianie, jeżeli ubezpieczyciel w najbliższych latach nie znajdzie odpowiedniego podmiotu zagranicznego do przejęcia.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *