Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami „Gazety Ubezpieczeniowej”, ubiegłoroczny wynik techniczny w ubezpieczeniach OC i AC pojazdów mechanicznych uplasował się poniżej zera. Mimo to zauważalna jest poprawa tego wskaźnika, szczególnie w segmencie autocasco.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia 2011 r. łączny wskaźnik rentowności technicznej komunikacyjnych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco po raz kolejny uplasował się poniżej zera i wyniósł – 160,18 mln zł. Mimo to wspomniany rezultat był dużo lepszy od wykazanego w 2010 r. – wówczas to zsumowany wynik techniczny (WT) obu segmentów osiągnął poziom – 1223,03 mln zł. W porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi ub.r., wyraźnie poprawiła się dynamika wzrostu WT.

O ile łączny wynik techniczny OC+AC w 2011 r. był lepszy od odnotowanego w 2010 r. o +86,9%, to w III kwartale ub.r. wskaźnik procentowy wzrostu w tej pozycji wyniósł +76,63% w porównaniu do tego samego okresu 2010 r., natomiast po pierwszym półroczu było to +74,84% (po I kwartale 2011 r. wzrost wyniósł +91,53%).

OC nadal na minusie

Wciąż utrzymuje się wysoka strata techniczna w segmencie komunikacyjnych polis odpowiedzialności cywilnej. Ubiegłoroczny wskaźnik rentowności technicznej w OC wyniósł wg danych KNF – 492,09 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo wszystko jest to osiągnięcie znacząco lepsze od wykazanego na koniec 2010 r. (- 908,17 mln zł). Roczny wzrost WT w tej gałęzi produktów (+45,82%) był lepszy zarówno od wskaźnika wykazanego po III kw. ub.r. (+30,03%), jak i po I poł. 2010 r. (+40,05%), słabszy zaś od uzyskanego po 3 miesiącach minionego roku (+65,45% r/r).

Dynamiczny wzrost rentowności AC

Coraz lepiej prezentuje się natomiast wynik techniczny w ubezpieczeniach autocasco. W 2011 r. wskaźnik ten osiągnął poziom +331,91 mln zł. Oznacza to, iż osiągnięcie z ub.r. jest dużo lepsze, niż miało to miejsce w 2010 r., kiedy to WT AC był ujemny i wyniósł – 314,86 mln zł. Roczny wskaźnik procentowy wzrostu rentowności technicznej w tym segmencie umów (+205,41%) był lepszy od wzrostu we wszystkich okresach sprawozdawczych w 2011 r. (+179,58% po 3 kwartałach, +140,29% po I półroczu, oraz +119,11% na koniec marca ub.r.).

Wynik sprzedażowy w ubezpieczeniach komuniakcyjnych

W ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń zebrały w sumie 14.367,16 mln zł składek z komunikacyjnych polis OC i AC (12.785,81 mln zł w I pół. 2010 r.,+12,37%). Przypis składki brutto w OC wyniósł 8599,38 mln zł (7535,4 mln zł rok wcześniej,+14,12%), natomiast w AC uplasował się na poziomie 5767,78 mln zł (5250,41 mln zł przed rokiem,+9,85%)

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *