Notowany w ostatnich dwóch latach wysoki poziom strat w ubezpieczeniach upraw niepokoi ubezpieczycieli. Oferujące tego typu umowy zakłady głośno mówią o potrzebie wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu funkcjonowania wspomnianych produktów.

Do 22 czerwca tego roku sama Concordia Polska TUW wypłaciła 99% ubezpieczonym u niej rolnikom ponad 309 mln zł odszkodowań za uprawy zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Było to o 100% więcej, niż wyniosła łączna kwota zaspokojonych przez zakład roszczeń z tego tytułu w całym 2011 r. Tylko w okresie od marca do kwietnia 2012 r. w związku ze zniszczeniami plantacji spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi Concordia otrzymała 14,5 tys. zgłoszeń szkód (ze względu na specyfikę pracy rolników, firma umożliwiła wszystkim poszkodowanym ponowne obsianie pola przed wizytą rzeczoznawców). To już drugi z rzędu rok, w którym szkody w uprawach wystąpiły w większej skali niż wcześniej.

W ocenie towarzystwa, powtarzalność występowania masowych szkód w ubezpieczeniach upraw potwierdza konieczność zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych i zwierząt gospodarskich polegających m.in. na częściowym uwolnieniu limitów stawek taryfowych. Obecnie Concordia negocjuje wprowadzenie ich od jesieni 2012 roku. Towarzystwo postuluje również zmiany w modelu udziału budżetu państwa w odszkodowaniach wypłacanych przez ubezpieczycieli. Concordia ostrzega jednocześnie, że brak zmian w systemie spowoduje, że ograniczy ona swoje zaangażowanie w portfel ubezpieczeń upraw.

Nienotowana jak dotąd skala wypłat odszkodowań spowodowała, że po I kwartale 2012 roku Concordia Polska TUW wykazała stratę na poziomie – 18 mln zł. Dzięki umowom reasekuracyjnym, dokapitalizowaniu przez udziałowców w kwocie ok. 89 mln zł oraz zyskom osiągniętym w innych grupach ubezpieczeń, firma zachowała jednak stabilną sytuację finansową. Jej wskaźnik wypłacalności uplasował się na poziomie 104,08%.

PZU SA też domaga się zmianrnrnKilka tygodni temu problem związany z wyjątkowo wysokim poziomem szkodowości w ubezpieczeniach upraw sygnalizował również oferujący tego typu produkty PZU SA. Podczas prezentacji swoich wyników za I kw. 2012 r. towarzystwo tłumaczyło, że wykazany we wspomnianym okresie wzrost łącznej kwoty wypłaconych odszkodowań i świadczeń wynikał przede wszystkim z ujemnego wpływu przezimowań w segmencie ubezpieczeń rolnych. Przyrost rezerw szkodowych w tym segmencie wzrósł o 90,1 mln zł w porównaniu do I kwartału 2011 roku. Komentując to zjawisko prezes zakładu, Andrzej Klesyk publicznie zakomunikował, że obecny model ubezpieczeń upraw będzie musiał być zmieniony, bo inaczej „PZU SA nie będzie w niego w takim kształcie wchodzić”. – Albo będziemy dyktować bardzo wysokie stawki ubezpieczeń, albo ministerstwo zmieni system dopłat – zapowiedział.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskichrnrnOd 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty z budżetu państwa do wspomnianych produktów ochronnych mogą wynieść do 50% wartości składki, z zastrzeżeniem, iż kwota państwowego wsparcia nie może być niższa niż 40% całkowitej ceny polisy. Ostateczna wysokość dopłat na rok następny musi zostać określona do 30 listopada roku poprzedzającego. Wydane 6 grudnia 2011 roku rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 271 poz. 1602) określiło, że w 2012 roku dopłata z budżetu pokrywa 50% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 50% składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich.rnrnOchroną w ramach wspomnianych ubezpieczeń objęte są uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie. W pierwszej grupie przed ryzykiem wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, grad, powódź, deszcz nawalny, grad, pioruny, przymrozki, itp., chronione są (od zasiewu lub wysadzenia, aż do zbioru) uprawy zbóż, chmielu, roślin strączkowych, warzyw gruntowych kukurydzy, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych.rnrnMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa corocznie w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.rnrnSumę ubezpieczenia ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń, ale wysokość nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych sum ubezpieczenia. Jeżeli stawki taryfowe przekroczą 6% sumy ubezpieczenia dopłaty do składek nie przysługują.

Zakłady ubezpieczeń, które zawarły umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 to PZU SA, TUW „TUW”, Concordia Polska TUW i HDI Asekuracja.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *