Już w pierwszym tygodniu lipca towarzystwa musiały borykać się z wieloma problemami, których przyczyną były m.in. trudne warunki pogodowe. Jeżeli ktokolwiek liczył na to, iż kolejne dni przyniosą poprawę sytuacji, to czekało go srogie rozczarowanie.

Coraz więcej wskazuje na to, iż ubezpieczyciele nie mają co liczyć na to, że w tym roku pogoda będzie im sprzyjać w równym stopniu, jak w 2011 r. Najpierw przymrozki mocno „dały w kość” towarzystwom oferującym ubezpieczenia upraw, a teraz problemy zaczyna mieć cały sektor majątkowy. Wszystko za sprawą nawałnic i towarzyszących im silnym opadom deszczu (a niekiedy tez gradu), wyładowaniom atmosferycznym oraz potężnym wiatrom (pojawiły się już pierwsze trąby powietrzne). W ubiegłym tygodniu żywioły nawiedziły północną i zachodnią cześć Polski, niszcząc budynki, lasy i trasy kolejowe. Mając na uwadze skalę zniszczeń powstałych wskutek kataklizmu można z dużym prawdopodobieństwem założyć, iż towarzystwa mocno odczują konsekwencje finansowe lipcowych katastrof naturalnych.

Problemy z upadłościami

Innym istotnym wydarzeniem ostatnich dni było zawieszenie działalności kolejnego biura podróży – poznańskiego Alba Tour. W efekcie problemów wynikających z bankructw touroperatorów (np. straty finansowe turystów) ma dojść do zmian w aktach prawnych dotyczących gwarancji biur podróży tak, aby klienci po upadku biura mieli zapewniony zwrot kosztów.

Problem licznych bankructw dotyczy także innych sektorów gospodarki (m.in. branży budowlanej). Nic zatem nie zdziwił się, kiedy polski rynek obiegła podana przez „Rzeczpospolitą” informacja, iż niektóre rodzaje przedsiębiorstw mają nie lada kłopoty z nabyciem ubezpieczenia należności. Towarzystwa albo dyktują bardzo wysokie stawki, albo wręcz odmawiają udzielenia ochrony.

Nowi prezesi w spółkach VIG

Wśród pozostałych wydarzeń ubiegłego tygodnia uwagę zwracały roszady kadrowe w zarządach spółek Vienna Insurance Group Polska. Zmiany personalne obejmujące najwyższy szczebel zarządczy dotknęły InterRisk, oba towarzystwa Benefia, oraz świeżo przejętą Polisę-Życie. Na uwagę zasługiwał również fakt podniesienia ratingu Warty przez Standard&Poor’s, oraz kolejna kara za nieuwzględnianie VAT w odszkodowaniach z autocasco, nałożona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cały artykuł zostanie opublikowany w papierowym wydaniu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

www.gu.com.pl

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *